Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Vikarierande universitetsadjunkt i psykologi, inriktning neuropsykologi 20 %

Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt hundra personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området neuropsykologi. Undervisningen kan även komma att omfatta andra moment, utifrån sökandes kompetens och institutionens behov.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökande ska dessutom ha genomgått en för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.

Den aktuella anställningen kräver svensk legitimation som psykolog.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Forskning och undervisning inom neuropsykologi samt erfarenhet av neuropsykologiskt arbete anses vara särskilt meriterande.

Vid bedömning av den administrativa skickligheten ska förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Styrkt kopia på svensk legitimation som psykolog
 • Dokumenterade meriter inom neuropsykologiskt arbete
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet
 • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

För information se universitetets anställningsordning och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Om anställningen:
Anställningen är ett vikariat under ca 5 månader. Omfattningen är 20 %. Önskvärt tillträde augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, 073-693 79 48, alexander.rozental@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 4 juni 2024, UFV-PA 2024/1749.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2024-12-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-08 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1749
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-05-20
Sista ansökningsdag 2024-06-04

Tillbaka till lediga jobb