Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som bedriver undervisning och forskning i ämnena arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala, Campus Engelska parken och till Visby, Campus Gotland och har två kandidatprogram, fyra internationella masterprogram samt ett stort antal fristående kurser. Vid institutionen finns omkring 60 anställda. Läs mer om institutionen här: Institutionen för arkeologi och antik historia - Uppsala universitet (uu.se)

Om WIVA
I juni 2023 etablerade Vetenskapsrådet 15 nationella excellenscentrum, initialt finansierade under fem år med möjlighet till ytterligare fem års förlängning. Vår grupp hade förmånen att tilldelas ett av dessa generösa bidrag för att utveckla centrat ’Den vikingatida världen’ (The World in the Viking Age - WIVA), en samarbetsinriktad och tvärvetenskaplig mötesplats för studier och förmedling av en för världshistorien avgörande tidsperiod. Centret leds av professor Neil Price, tillsammans med docenterna Charlotte Hedenstierna-Jonson och John Ljungkvist, samt koordinator Rahaf Abu Shaer. Efter en startfas under vintern förbereder vi nu för att verksamheten ska vara i full gång under de kommande månaderna.

Vårt uppdrag
Under århundraden har den era vi känner som vikingatiden (c.750-1050 CE) varit föremål för historiebruk och missbruk som fyllt den med endimensionella stereotyper i såväl politiska som andra syften. Det är idag mer angeläget än någonsin att betona att vikingatidens människor var individer, precis lika varierade och komplicerade som vi själva. Detta fokus på mångfald, i alla dess avseenden, utgör WIVA-centrets kärna och vår ambition är att återta en vikingatid som inte bryr sig om våra värderingar: en pluralistisk historia så som den verkligen var (om än svårgreppbar), inte som någon idag kanske önskar att den varit. Idén om en nordisk diaspora är ingenting ovanligt inom vikingastudier, men kräver också dekonstruktion. Till skillnad från begreppet ’vikingavärlden’, ligger istället vårt fokus på världen under vikingatiden som en arena för ömsesidiga interaktioner, kontakter och kulturella återkopplingar. Genom att frångå den eurocentriska synen om en ‘västlig’ och ‘östlig’ vikingatid ges ökade möjligheter att uppfatta de finare nyanserna av dessa skandinaviska kulturmöten. Med målsättning att utforska hela spännvidden av den värld de vikingatida nordborna hade kontakt med ligger geografiskt fokus primärt på de så kallade Sidenvägarna för att där spåra deras aktiviteter i de tidiga globaliseringsnätverken som förband Östersjön med Medelhavet, Indiska oceanen, Asien och de östliga haven – områden där skandinaverna var i minoritet och också i underläge.

Vi söker nu åtta internationella gästforskare (International Visiting Researchers - IVR), som var och en kommer att tillbringa tre månaders sammanhängande vistelse i Uppsala under perioden mitten av september 2024 till december 2025. Fastställande av exakta datum sker i överenskommelse med den enskilde forskaren.

Parallellt med utlysningen av tjänster för internationella gästforskare söker vi ett antal postdoktjänster (se separat annons).Ytterligare tjänster kommer att annonseras under centrats första fem år. Därtill kommer vi lansera en ny tvåårig, tvärvetenskaplig masterexamen med den vikingatida världen som centralt tema. Dessa tjänster och aktiviteter kommer att kompletteras med seminarier, workshops, informella kontakttillfällen och olika former av publik verksamhet. WIVA är inte ett forskningsprojekt, utan är tänkt att fungera som ett hem och ett nav för sådana, samt utgöra en plattform för undervisning. Vi kommer att fylla WIVA med projekt, program och människor, och vi hoppas att andra vill följa med oss på denna spännande resa.

Arbetsuppgifter

 • Formen för dessa forskningsvistelser är flexibel. Vissa gästforskare kan skriva en artikel; några kanske arbetar på en bok; andra kan hålla ett seminarium eller två, eller föreläsningar för allmänheten; ytterligare andra kanske helt enkelt deltar i samtalen och diskussionerna vid centret: det övergripande syftet är att skapa möjligheter för långsiktiga kontakter och produktiva utbyten av idéer. 
 • WIVA-centrat är naturligtvis främst inriktad på vikingatiden (definierad c.750-1050 CE), men vi arbetar även utifrån längre tidsramar och är öppna för forskning som täcker någon del av den yngre järnåldern (c.400-1050). Vi söker forskare som vidgar gränserna för vår kunskap om globala möten av idéer och materiell kultur vid denna tidpunkt, med slutliga kopplingar till folken i Skandinavien. I första hand är vi intresserade av dem som i vid bemärkelse arbetar med skandinaviska kontakter och interaktioner med de så kallade Sidenvägarna. Vårt huvudfokus ligger på land- och sjökontakter med västra, centrala och östra Asien samt med Medelhavets norra och södra kuster. Då vi i WIVA eftersträvar verkliga globala perspektiv ser vi gärna ansökningar från forskare vars arbete utgår från dessa regioner. Vi är också öppna för forskning om andra delar av nordbornas kontaktområden, inte minst ur jämförande perspektiv.

Kvalifikationskrav och ansvarsområden

 • Sökande ska ha en doktorsexamen, eller en utländsk motsvarande examen, i en relevant disciplin (arkeologi, historia, etc). Då tjänsterna syftar till att bygga internationella nätverk så är det är av största vikt att ha en etablerad internationell profil och kunna visa upp akademiska meriter vid universitet utanför Sverige.

Bedömningskriterier
I urvalet av kvalificerade sökande kommer en helhetsbedömning att göras av akademisk forskningsförmåga, den föreslagna forskningens tematiska inriktning och kvalitet samt kandidatens sociala förmåga och samarbetspotential.

Övrigt
WIVA är beläget på Institutionen för arkeologi och antikens historia men vi vill betona att centret har en starkt tvärvetenskaplig utgångspunkt och vi uppmuntrar ansökningar från alla relevanta ämnesområden. Arbetsspråk vid centret är engelska och de skandinaviska språken. Tjänsterna är öppna för disputerade forskare på alla nivåer, som kan uppvisa framstående meriter och för centrets tema relevanta forskningsresultat.

Om anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade (SÄVA - Särskild visstidsanställning) på 3 månader för respektive anställning. Omfattningen är heltid. Tillträden sker under perioden mitten av september 2024 till 1 oktober 2025. Vi strävar efter en jämn fördelning av gästforskare över den aktuella tidsperioden.

Placering: Uppsala.

I  tjänsten ingår

 • resekostnader i ekonomiklass tur och retur Uppsala (observera att vi inte kan finansiera upprepade resor, eller medföljande partners)
 • tre månaders fast lön
 • kontorslokaler och tillgång till alla ordinarie lokaler vid Uppsala universitet
 • hjälp med att hitta boende, om möjligt i subventionerade universitetsforskarbostäder (observera att vi inte kan finansiera kostnader för boende).

Din ansökan bör innehålla följande

 • Fullständigt CV med utbildning, arbetslivserfarenhet och en lista över publikationer
 • Ett följebrev, inklusive en detaljerad plan för vad du skulle vilja göra i Uppsala
 • En tydlig redogörelse för vilken tremånadersperiod du skulle vilja tillbringa i Uppsala – gärna med alternativa val av datum – med början tidigast i mitten av september 2024 och slutar senast 31 december 2025. Observera att universitetet i stort sett är semesterstängt under juli och första halvan av augusti varje år.

För ytterligare detaljer och frågor om tjänsten, vänligen kontakta:

Neil Price, neil.price@arkeologi.uu.se eller Rahaf Abu Shaer, rahaf.abu_shaer@arkeologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/1147.

Anställningsform Visstidsanställning (kortare än 3 månader)
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1147
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-20
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb