Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till SweDeliver, ett unikt Kompetenscentrum som samlar akademisk och industriell forskning inom läkemedelstillförsel. Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen farmaceutisk fysik, som inom SweDeliver bedriver forskning om läkemedels-tillförsel tilll lunga. Mer information om SweDeliver finns här: www3.uu.se/forskning/swedeliver/forskning-och-aktiviteter

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet syftar till att öka kunskapen om nya hjälpämnen vid framställning av inhalationsberedningar genom spraytorkning, i synnerhet hjälpämnenas förmåga att förbättra de framställda beredningarnas lagringstabilitet och förmåga att bilda aerosoler vid administrering. Arbetet kommer huvudsakligen att vara experimentellt, och således huvudsakligen omfatta framställning av inhalationsberedningar med spraytorkning samt karakterisering av de erhållna beredningarna. Möjlighet till teoretisk fördjupning såsom modellering av partikelbildning finns också. Utöver egen forskning kan undervisning och administrativt arbete på institutionen förekomma i viss utsträckning.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har masterexamen i ett för projekt relevant område såsom farmaci, kemiteknik, kemi eller fysik, minst 240 hp  varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation, intresse och erfarenhet av forskning inom relevant område. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt på engelska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer  http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska  innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Göran Frenning,  e-post Goran.Frenning@uu.se

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren  e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 9 oktober 2023, UFV-PA 2023/3327.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3327
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-12
Sista ansökningsdag 2023-10-09

Tillbaka till lediga jobb