Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Projektbeskrivning: Vi söker en mycket motiverad person med förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra grupper. Kandidaten bör ha ett starkt intresse av att bedriva forskningsstudier inom proteinvetenskap med fokus på oordnade proteiner. Positionen är en av elva forskarutbildningsplatser inom doktorandnätverket IDPro (Intrinsically disordered proteins in health and disease: mechanisms, molecular context and opportunities for drug discovery) finansierat av Horizon Europe- Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA).

IDPro är ett exceptionellt nätverk bestående av av nio "beneficiaries" (åtta akademiska och en industriell) och fem partnerorganisationer (fyra industriella och tre akademiska) från sju olika länder, alla framstående inom proteinforskning och doktorandhandledning. Tillsammans kommer vi att utbilda elva doktorander med fokus på området oordnade proteiner, för att säkra framtida vetenskapliga genombrott inom detta område som utvecklas mycket snabbt. Vi kommer att undersöka hur oordnade proteiner interagerar, hur interaktioner påverkas av sjukdomsrelaterade mutationer och hur oordnade proteiner påverkar cellulär signalering i modeller relevanta för sjukdom. Dessutom kommer vi att designa ligander som kan utvecklas vidare till molekylära verktyg, vilka kan underlätta utveckling av läkemedel. Målet med IDPro är att stärka ett framväxande område inom biologi och medicin med relevans för både akademi och industri.

Doktoranden i det här specifika delprojektet kommer att försöka svara på grundläggande frågor rörande mekanismen och evolutionen av protein-proteininteraktioner som beror av oordnade regioner. Målet är att finna principer som styr dessa interaktioner med särskilt fokus på flankerande regioner. Arbetet innefattar heterolog expression och rening av proteiner samt karakterisering av deras interaktioner med hjälp av en rad biokemiska och bioinformatiska metoder och analyser (in-house och i samarbete).

Kvalifikationer: Personen vi söker skall ha en akademisk examen på magisternivå eller motsvarande (240 högskolepoäng) inom molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi eller liknande, och därmed en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap inom dessa ämnen. Erfarenhet av arbete med proteiner ska visas genom ett masterprojekt.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Personen förväntas ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med övriga grupper i nätverket. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom analytisk förmåga, initiativkraft, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Observera: Denna MSCA-doktorandnätverksutlysning syftar till att främja rörlighet inom EU. Sökande får inte ha bott eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i Sverige under mer än 12 månader under de 36 månaderna omedelbart före deras anställningsdatum.

Meriterande eller önskvärt: Det är önskvärt att kunna uttrycka och rena proteiner i E. coli samt utföra grundläggande karakterisering av proteinerna. Dessutom är erfarenhet av proteininteraktionstekniker (t ex kalorimetri, fluorescenspolarisation eller andra metoder) och strukturbiologiska tekniker (cirkulär dikroism, röntgenkristallografi, NMR eller Cryo-EM) meriterande.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara forskarutbildningen och att bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på Medicin och farmaci - Uppsala universitet (uu.se)

Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per Jemth, Per.Jemth@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2023, UFV-PA 2023/2601.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2601
Kontakt
  • Professor Per Jemth, per.jemth@imbim.uu.se
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-07-20
Sista ansökningsdag 2023-09-21

Tillbaka till lediga jobb