Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik

Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik i den interdisciplinära forskargruppen EMBLA som leds av professor Maria Tenje. Gruppen bedriver framgångsrik och internationellt erkänd forskning inom organs-on-chip och droppbaserad mikrofluidik i samarbete med forskarlag vid flera olika svenska och utländska universitet. Den här doktorandtjänsten ingår i ett nystartat forskningsprojekt, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som involverar fem olika forskargrupper vid universiteten i Uppsala, Linköping och Umeå, koordinerat av SLU-Umeå.

Ytterligare information om forskargruppen finns att tillgå på websidan: http://www.materialvetenskap.uu.se/embla

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskningsprojekt
Projektet FATE syftar till att förstå hur växtceller får sin ”identitet”, dvs. vad som gör att olika typer av celler utvecklas på rätt plats och vid rätt tidpunkt under växtens utveckling. EMBLA-gruppen ingår i projektet med ansvar för att forska fram nya mikrofluidala metoder för att kunna odla och studera växtceller under fullt kontrollerade former.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

Dina arbetsuppgifter kommer vara forskning inom mikrofluidik och mikrosystemteknik för att utveckla miniatyriserade system där växtceller kan odlas och stimuleras under kontrollerade former, s.k. plant-on-chip. Speciellt är fokus på att med hjälp av renrumsbaserade tillverkningstekniker skapa mönstrade ytor vilka kan användas för att kontrollera vidhäftning och tillväxt av växtceller på de olika områdena och på det sättet skapa mönster av olika celler i bestämda strukturer. Både kemiska och fysiska mönster kommer att skapas och utvärderas. Du förväntas också forska fram ett mikrosystem som, i kombination med de mönstrade ytorna, kan stimulera individuella celler både mekanisk och elektriskt vid bestämda tidpunkter.

Du kommer också använda de tillverkade systemen för att studera hur differentieringen av cellerna påverkas av det mönster de ingår i och externa stimuli de utsätts för. Utvärderingen kommer främst ske med hjälp av mikroskopering.

Kvalifikationskrav
Master- eller civilingenjörsexamen med specialisering inom medicinsk teknik, teknisk fysik, nanoteknik, materialvetenskap, maskinteknik, bioteknik eller motsvarande och där tillverkning och/eller användning av mikrosystem och/eller mikrofluidala system ingick i ditt examensprojekt.

Vi kräver goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Önskvärt/Meriterande i övrigt
Dokumenterad kunskap av tillverkning och experimentellt arbete inom mikrosystemteknik och mikrofluidik är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av cellodling, infärgningsprotokoll och mikroskopi är meriterande liksom kunskap av diverse cellanalystekniker. Speciellt meriterande är tidigare erfarenheter gällande odling av växtceller.

Du måste vara starkt motiverad inför din doktorandutbildning och vilja lära dig nya tekniker och metoder.

Vi söker en kreativ person med stark motivation att genomföra doktorandstudier inom detta tvärvetenskapliga ämne och som har lätt att ta till sig kunskap från andra ämnesområden än sitt egna. Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer och söker en strukturerad person med god analytisk förmåga, intresse av att planera och leda egna projekt med god förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. God kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt, värderas högt.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, din tidigare forskningserfarenhet och varför du vill doktorera.

2) CV (max. 2 sidor)

3) En kopia av din masterexamen och dina kursbetyg. Även studenter som tar sin examen under våren 2023 är välkomna att söka.

4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

5) Lista på relevanta publikationer (inklusive masteruppsats)

Ansökan ska skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Maria Tenje, (maria.tenje@angstrom.uu.se), dr Susan Peacock (susan.peacock@angstrom.uu.se) eller dr Stéphane Verger (stephane.verger@umu.se).

Information om avdelningen för medicinsk teknik finns att tillgå på https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/

Information om Umeå Plant Science Centre finns att tillgå på

https://www.upsc.se/

Välkommen med din ansökan senast 26 maj 2023, UFV-PA 2023/1503

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1503
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-20
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb