Uppsala universitet, Säkerhetsavdelningen

Ett lärosätes öppenhet ställer stora krav på proaktivt säkerhetsarbete och trygghetsskapande åtgärder. Det är därför av stor vikt att analyser och planer löpande uppdateras och förändringar arbetas in. Att inhämta, bearbeta och analysera verksamheten kopplat till säkerhet och trygghet är en grundsten i det systematiska säkerhetsarbete som bedrivs på Uppsala universitet.

Säkerhetsavdelningen som idag består av ca 15 medarbetare, är indelad i två enheter; enheten för fysisk säkerhet och enheten för informationssäkerhet. Avdelningen ansvarar för planering, samordning och stöd inom fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Kopplat till dessa inriktningar är bl.a. krisberedskap och säkerhetsskydd, två viktiga sakområden som avdelningen utvecklar för att universitetet hela tiden ska stå redo att möta framtiden.

Till enheten för fysisk säkerhet vill vi nu välkomna en ny medarbetare med huvudsaklig inriktning mot personsäkerhet och krisberedskap.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare på enheten för fysisk säkerhet kommer du att arbeta tillsammans med avdelningens kollegor inom flera säkerhetsområden där ditt bidrag kommer att vara din breda erfarenhet av- och ditt engagemang för frågor relaterade till personsäkerhet, riskhantering samt krisberedskap. Aktuella ämnen relaterade till personsäkerhet är otillåten påverkan, hot, våld, attentat, säkert resande samt säkerhetsplanering inför evenemang.

I din befattning kommer du att ha ansvar för utbildning, rådgivning och uppföljning, samt ha ett utvecklingsansvar inom ditt sakområde där bland annat vidareutveckling av strategier, processer och myndighetsövergripande rutiner ingår. Du kan även komma att vara drivande vid olika projekt och upphandlingar inom sakområdet.

Du kommer också att ta dig an olika typer av utredningsarbete inom vilket vi bland annat vill att du har ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt och en mycket hög kommunikativ förmåga. Du kommer att utreda händelser relaterade till myndighetens verksamhetshetsförsäkring (där egendom och ansvar i huvudsak omfattas). För större händelser i eller omkring universitetet kommer du att jobba fortlöpande över året för en hög nivå av beredskap inom myndigheten. Detta gör du genom samverkan med nyckelpersoner och tillser att beredskapsplaner iordningsställs på både operativ och strategisk nivå. Vi ser också att du kommer att genomföra bakgrundskontroller och säkerhets­prövningar kopplat till säkerhetsskyddslagen.

Uppsala universitet är stolta över att ha ett campusområde på Gotland. Detta gör att du förväntas kunna resa i anställningen. I befattningen ingår även att tjänstgöra som tjänsteperson i beredskap (Tib) enligt fastställt veckoschema samt att arbeta på uppdrag av universitetets krisorganisation om denna aktiveras. Du rapporterar till enhetschef vid enheten för fysisk säkerhet och i förekommande fall till Säkerhetschef.

Kvalifikationskrav

 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
 • Flera års arbetslivserfarenhet från tjänstgöring inom statlig myndighet/förvaltning
 • Erfarenhet av utredande arbetsuppgifter med vana i att tolka lagtext och förstå juridiska termer
 • God förmåga i att presentera relevant information i dokument eller presentationer på ett pedagogiskt sätt
 • Ett korrekt och tydligt skrift- och talspråk på både svenska och engelska
 • B-körkort

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som att du har ett driv, kan arbeta självständigt och har en god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som har en vilja att utveckla organisationen inom det här området. I rollen ingår att etablera och bibehålla många kontaktytor. Du kommer att samverka både internt och externt med andra myndigheter och organisationer så du behöver ha förmåga att bygga goda relationer samt vara en god kommunikatör.

Som senior inom området arbetar du självständigt genom att själv planera och strukturera ditt arbete samtidigt som du givetvis också är en god lagspelare och kan planera din tid därefter. Vi förväntar oss också att du har både kunskap och förståelse för olika människors perspektiv (akademiska, språkliga, etniska m.fl.) och tar hänsyn till detta i ditt yrkesutövande. Din breda erfarenhet av att hantera svåra situationer med risk för hot eller våld kommer att efterfrågas vid hastigt uppkomna händelser varför din förmåga och inställning till att snabbt och effektivt möta verksamheten för att omgående initiera åtgärder, är viktig. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Var noga med att styrka ditt CV med intyg/betyg. Referenser och löneanspråk kommer att efterfrågas under processen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av att ta fram myndighetsövergripande styrdokument
 • Erfarenhet av befattning med beredskapstjänstgöring/motsvarande
 • Erfarenhet av att inhämta, bearbeta, strukturera och analysera information
 • Erfarenhet av att planera och genomföra internutbildning (digital/fysisk)
 • Erfarenhet av riskidentifiering och riskanalyser
 • Erfarenhet av lägesbilder, hotbildsbedömningar och/eller beredskapsplaner inom en större myndighet/organisation
 • Erfarenhet som skyddsombud
 • Erfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetskänslig verksamhet

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Anställningen kommer att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) med i förekommande fall registerkontroll.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Uppsala universitet, HR-avdelningen, Box 256, 751 05 Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Jenny Ferngren, 018-471 17 60, jenny.ferngren@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2023, UFV-PA 2023/936.

 

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/936
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb