Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Var med och bygg framtiden tillsammans med oss!
Vi söker nu flera doktorander med fokus på Elsystemutmaningar, Cybersäkerhet, Maskininlärning och nya Systemtjänster, med anledning av energiomställningen och elektrifiering i samhället.

Du kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära vid institutionen för Elektroteknik. Hos oss hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett doktorandnätverk både inom institutionen och Naturvetenskapliga fakulteten. Vi samarbetar med svenska offentliga och privata företag samt med intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi hoppas du vill bygga framtiden med oss, ser fram emot din ansökan.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskningsprojekt
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för hållbar samhällsutveckling. Energiomställningen kommer att ha stor inverkan på vårt samhälle, där forskning och utbildning kommer vara hörnstenar i dessa sammanhang. Kunskap om elsystemet, såväl inom Sverige och internationellt, kommer vara av största vikt. Därtill behövs mer kunskap inom integration av förnybara energikällor, såsom havsbaserad vindkraft, behov av nya systemtjänster och förmågor i elsystemet samt driftövervakning och styrning för säker drift av elnätet. Här är cybersäkerhet en viktig del och kunskap om maskininlärning behöver byggas upp.

Avdelning för elektricitetslära satsar nu stort inom dessa forskningsområden. Exempel på projektinriktningar är:

 • Nya systemtjänster för ett 100% förnybart elsystem
 • Integration- och systemstudier av omriktare/kraftelektronik
 • Datadrivna metoder och beslutsstöd
 • Stabilitetsstudier i framtidens elsystem
 • Cybersäkerhet för elkraftsystem - Bygga broar mellan två discipliner
 • Strukturerad användning av digital information för ett elkraftsystem, speciellt styr- och övervakningssystem (SCADA/EMS).
 • Integration av cybersäkra informationssystem
 • Samhällskritiska informationsinfrastrukturers cybersäkra system
 • Smarta elnät – cybersäkerhet och datakommunikation
 • Kraftsystemkommunikation och cybersäkerhet
 • Balansering och kraftsystemstyrning – användning av Artificiell intelligens (AI) och Maskininlärning (Machine Learning).
 • Driftövervakning och visualisering

I flera av de ovanstående kan det ingå modellering och simulering av elnätet.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av dig som doktorand och forskargruppen tillsammans. Du som doktorand kommer att handledas av minst två handledare. Doktoranderna i forskargruppen kommer samarbeta för att lösa olika problem med ett gemensamt mål.

Den aktuella anställningen genomförs inom ramen för en nystartad inriktning inom elsystem och cybersäkerhet på avdelningen för elektricitetslära.

Din anställning kommer att innefatta samverkan med viktiga svenska myndigheter. Du kommer ha möjlighet till industrinära och tillämpad forskning inom utmaningar i det nordiska elsystemet samt cybersäkerhet. Som doktorand kommer du att vara bryggan mellan akademi och industri och i förlängningen bidra med samhällsnytta genom resultaten från din forskning.

Huvuduppgiften för dig som doktorand är att ägna dig åt din forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Civilingenjörsexamen, eller motsvarande, inom energisystem, elektroteknik, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller liknande. Alternativt motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
 • Säkerhetsprövning ska kunna genomföras för att kunna samarbeta med säkerhetsklassade svenska myndigheter.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • Vi värdesätter dina personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som doktorand bör du vara målmedveten, strukturerad och analytisk samt ha ett öga för problemlösning och tycka om att jobba mot mål

Meriterade

 • Erfarenhet inom området elsystem och/eller dynamik är meriterande
 • Erfarenhet inom reglerteknik och modellering är meriterande
 • Erfarenhet inom området cybersäkerhet i elsystem är meriterande.
 • Erfarenhet inom området artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är meriterande

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Institutionen för elektroteknik erbjuder även lönetillägg vid anställning som doktorand vid institutionen.

Ansökningsförfarande
Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Adjungerad professor Göran Ericsson, goran.n.ericsson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 augusti, 2023, UFV-PA 2023/904.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/904
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-08-22

Tillbaka till lediga jobb