Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Institutionen för idéhistoria är en dynamisk och framstående forskningsmiljö med särskilt starka forskningsgrupper i politisk idéhistoria, medicinhistoria och vetenskapshistoria, liksom i global idéhistoria, mediehistoria och utbildningshistoria. Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är verksamma i miljön, inklusive 12 doktorander. För mer information se vår hemsida www.idehist.uu.se

Vi rekryterar också upp till fyra doktorander i politisk idéhistoria, se särskild utlysning samt https://www.idehist.uu.se/forskarskola-i-politisk-idehistoria/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand (ingångslön 29 000 kr/månad). Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20 %) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.        

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå med relevans för idéhistorisk forskning, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande ska också ha god förmåga att använda engelska i akademiskt tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige. 

Ansökningsförfarande
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en koncis projektplan för avhandlingsarbetet (max 10 000 tecken). Denna ska beskriva en forskningsfråga och motivera dess relevans i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis eller, om examensbevis saknas, ett intyg från handledare om att uppsats kommer att ventileras under vårtermin-23. 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier
Rankningen av de sökande görs genom sammantagen bedömning av kvalitet på magister-/ masteruppsats, och originalitet och relevans i projektplanen. Vi genomför intervjuer av de sökande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Thomas Karlsohn, thomas.karlsohn@idehist.uu.se, eller studierektor för forskarutbildningen och koordinator för forskarskolan i politisk idéhistoria, Jenny Andersson, jenny.andersson@idehist.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2023, UFV-PA 2023/732.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/732
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-05-10

Tillbaka till lediga jobb