Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera närmare samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhuset, Uppsala samt SciLifeLab. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar. Institutionen omsätter omkring 255 mkr och har ca 340 personer i sin arbetsstyrka, varav ca 90 är doktorander. (http://www.igp.uu.se)

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab inbjuder till ansökningar för postdocpositioner i forskargrupper associerade med SciLifeLab (SciLifeLab Faculty).

Niklas Dahl och hans forskargrupp (http://www.igp.uu.se/forskning/genetik_genomik/niklas_dahl/?languageId=3) arbetar med att förstå det humana genomets funktioner samt mekanismer och patofysiologi vid genetiskt betingade sjukdomar. Det senaste decenniet har forskargruppen klarlagt ett stort antal genetiska faktorer samt mekanismer vid olika sjukdomstillstånd. En begränsande faktor för att förstå och interferera med sjukdomsprocesser, fr a i centrala nervsystemet (CNS), har varit tillgång på relevanta humana modellsystem. Vi har därför etablerat teknik för inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) deriverade från patienter med genetiskt betingade sjukdomar i CNS. Stamcellerna differentieras sedan till mogna neuronala celler med definierade protokoll. Ett kortsiktigt mål är att identifiera sjukdomsmekanismer på cell- och molekylnivå. Vi använder bl a immunofärgningar, elektrofysiologi, transkriptom-, proteom- och metabolom- analyser för att karakterisera både cellpopulationer och enstaka neuron. Modellerna valideras med CRISPR/Cas9 modifierade iPSC. Med teknikerna förväntar vi oss hitta nya cellpopulationer och biomarkörer associerade med sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) som ett första steg mot läkemedelsutveckling.

Arbetsuppgifter: Att odla iPSC baserade kulturer och att karakterisera dessa med bl a bildanalys, immunohistokemi, funktionella parametrar, transkriptom- och proteomprofilering. Utveckla protokoll/metoder för att differentiera iPSC till definierade neuronala celltyper och organoider, samt att karakterisera dessa. Genomföra molekylär kloning och DNA sekvensanalys. Editera iPSC med CRISP/Cas9, selektera och karakterisera utvalda cellkloner. I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av delprojekt, sammanställning och analys av data för publicering i vetenskapliga tidskrifter. I arbetet ingår även att bidra vid skrivande av forskningsansökningar och viss handledning av doktorander och studenter.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i cell- eller molekylärbiologi, genetik, biomedicin eller liknande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Dokumenterad erfarenhet av eukaryot cell/vävnadsodling, molekylär kloning, genexpressions- och protein analys, samt statistisk bearbetning av resultat. God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska. God samarbets- och kommunikationsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av att sammanställa och publicera vetenskapliga artiklar inom närliggande område är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Lämplig bakgrund är doktorsexamen med naturvetenskaplig eller medicinsk inriktning med dokumenterad erfarenhet av eukaryota cellsystem samt tillhörande funktionella och molekylära analyser. Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig skicklighet, god samarbetsförmåga och självständighet. Erfarenhet av genom-, transkriptom- eller proteom-data är önskvärd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan skall innehålla: Personligt brev med en kort beskrivning av dina forskningsintressen samt en motivering till din ansökan, CV, kopior av examensbevis och betyg, upp till 10 publikationer, samt uppgifter om minst två referenspersoner och/eller referensbrev.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Niklas Dahl, niklas.dahl@igp.uu.se, 018-471 4859018-611 2799

Välkommen med din ansökan senast den 8 oktober 2021, UFV-PA 2021/3200.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-11-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3200
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-09-15
Sista ansökningsdag 2021-10-08

Tillbaka till lediga jobb