Uppsala universitet

Universitetslektor i engelska med inriktning mot litteratur

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44 000 studenter, 7 100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Engelska institutionen omfattar fem specialiseringar inom både undervisning och forskning: engelsk lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska, och Swedish Institute for North American Studies (SINAS). Forskning bedrivs inom alla dessa områden. Institutionen har 50 anställda, cirka 1500 studenter per år och erbjuder cirka 60 olika kurser. Vi söker nu en vikarierande universitetslektor.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. I anställningen ingår undervisning på kurser som handlar om litteratur och språkfärdighet, men även undervisning på andra typer av kurser kan bli aktuell. I anställningen kan också komma att ingå handledning och examination av uppsatser på olika nivåer samt kursutveckling och kursadministration. Innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och seminarieverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i engelska eller kan uppvisa motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av de olika bedömningsgrunderna.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom engelskspråkig litteratur.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av kurssamordning och kursutveckling.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att samordna grupper såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska inges på svenska (eller engelska) och innefatta följande:

  • Personligt brev
  • CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet)
  • Redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en reflekterande redovisning om framtida forskningsplan
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av administrativa meriter, ledningsmeriter och samverkansmeriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
  • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till

Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/2327.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 24-08-19 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga anställning förlagd till institutionen i Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Christer Larsson (christer.larsson@engelska.uu.se) eller biträdande prefekt Erik Smitterberg (erik.smitterberg@engelska.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 8 juli 2024, UFV-PA 2024/2327.

 Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 24-08-19 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2327
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-07-08

Tillbaka till lediga jobb