Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

Arbetsuppgifter

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Lymphatic Laboratoriet, som leds av Kaska Koltowska. Lymfangiogenes avser den process genom vilken lymfkärl bildas från redan existerande kärl. En viktig markör för lymfkärlets endotelcell är uttryck av transkriptionsfaktorn Prox1. Vi har nyligen upptäckt att uttrycket av Prox1 ökar gradvis under det utvecklingen från en en bipotent progenitorcell till en mogen lymfendotelcell (LEC), ett celldelnings-steg innan lymfkärl börjar växa fram från sin ursprungsven (kardinalvenen). Vi har också visat att tillväxtfaktorn VEGFC startar utvecklingsprocessen genom att driva på celldelningen och Prox1-uttryck i LEC progenitorceller. Vårt arbete leder fram till frågan hur VEGFC signalering och Prox1-genreglering tillsammans koordinerar celldelning och utveckling till en mogen LEC. Doktorandprojektet är inriktat på att svara på denna fråga genom transkriptionsanalyser och högupplösande avbildning av zebrafisk.

Viktiga tekniker och analysmetoder i projektet: RNA sekvensering, CRISPR-Cas9 guide RNA teknologi, etablering och underhåll av zebrafiskstammar, konfokalmikroskopi, immunhistokemi, in situ hybridisering, automatiserad kvantifiering av mikroskopiresultat, kvalitetskontroller, stora datamängder och statistiska analyser, färdigställande av manuskript.

Doktorandtjänsten är fokuserad på utbildning och examen. Olika aktiviteter vid institutionen som till exempel utbildning och administrativt arbeta kan ingå till maximalt 20% av tiden. Doktorandtjänsten kommer att förlängas med den tid som åtgått till undervisning så att utbildningstiden motsvarar fyra års heltidsutbildning.

Kvalifikationskrav
Ansökningar emotses högt motiverade sökanden med en masterutbildning i Biomedicin, (Molekylär) Medicin, Molekylär (Cell) Biologi eller liknande.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

1) Ett personligt brev med en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen och din erfarenhet av relevans för ansökan.
2) CV, kursintyg och betyg och kontaktinformation till två referenser.
3) 2-sidors sammanfattning av nya upptäckter inom lymfkärlsutveckling inklusive referenslista.
4) Masters-avhandling (final eller draft) och rekommendationsbrev kan också inkluderas.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

ha en magisterexamen (avancerad nivå) i biologi, neurovetenskap, biomedicin eller ett relaterat område fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Dessa ytterligare färdigheter är fördelaktiga:

  • Kunskaper i utvecklingsbiologi och kärlbiologi
  • Erfarenhet av djurmodeller och/eller in vivo-avbildning
  • Erfarenhet av laboratoriearbete
  • God kommunikationsförmåga (muntlig och skriftlig engelska)
  • Starka interpersonella färdigheter som passar för att arbeta i ett team.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå - Uppsala universitet (uu.se). Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kaska Koltowska, 0729999512,            kaska.koltowska@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2024, UFV-PA 2024/1663

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1663
Kontakt
  • Kaska Koltowska, 018-4710000
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-17
Sista ansökningsdag 2024-08-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb