Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida.

Projektet är en del av ett större EU-finansierat doktorandnätverk (SPIDoc’s, https://www.ms-spidoc.eu/). Nätverket syftar till att flytta fram positionerna inom virusrelaterad strukturbiologi, där en stor utmaning ligger i att de ingående proteinerna växlar mellan olika konformationer under sin livstid och där deras dynamik är av stor vikt för virusets livscykel. Med hjälp av framförallt nativ masspektrometri, ion mobility, avbildning med röntgenfrielektronlaser och molekyldynamiksimuleringar ska viruspartiklar studeras i gasfas, dvs fritt flygande utan vattenlösning, vilket kringgår en rad begränsningar i lösningsbaserade tekniker. Doktoranden kommer att verka i Erik Marklunds forskargrupp, som använder sig av beräkningskemiska metoder för att studera biologiska makromolekylers struktur, dynamik och interaktioner. En betydande del av gruppens verksamhet berör nativ masspektrometri och relaterade tekniker. Doktorandens forskning kommer att kretsa kring hur starka elektriska fält kan användas för att manipulera proteinerna och hur det kan vara till nytta för avbildningen, samt kring nätverkets övergripande mål att bestämma strukturen på virusproteiner och hur dessa interagerar. Eftersom tjänsten är kopplad till ett större nätverk kommer samarbete med övriga parter att vara av stor vikt, med möjligheter till experimentellt och teoretiskt arbete hos dem.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här.
  • Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i biokemi har den som avlagt godkända prov på kurser i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden omfattande minst 120 högskolepoäng eller motsvarande. Dessa kurser skall innefatta minst 90 högskolepoäng i kemi, varav minst 45 högskolepoäng i biokemi och där minst 15 högskolepoäng skall utgöras av examensarbete i biokemi. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen

Önskvärt/meriterande i övrigt
Eftersom tjänsten finansieras av EU’s Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) finns särskilda behörighetskrav med avseende på mobilitet. Sökande får inte ha studerat eller arbetat i Sverige mer än 12 månader under de senaste 36 månaderna. Vänligen se MSCA:s regler för doktorandnätverk för detaljer. Doktoranden kommer även att väntas åka på längre vistelser hos andra partners inom nätverket.

Kunskaper inom programmering eller beräkningskemiska metoder såsom molekyldynamisk simulering är meriterande.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Marklund, +46(0)184714562, erik.marklund@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 juli 2024, UFV-PA 2024/2143.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2143
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-10
Sista ansökningsdag 2024-07-26
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb