Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 270 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 55 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser undervisning i didaktik med inriktning mot matematik, undervisning inom den s k utbildningsvetenskapliga kärnan på förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen samt undervisning inom området pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Viss undervisning sker på distans med digitala lärplattformar. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete. Därtill ingår aktiv medverkan i institutionens matematikdidaktiska och specialpedagogiska forskningsgrupper.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt:  Flerårig erfarenhet av undervisning i grundskolan inom ämnet matematik är meriterande. Att ha undervisat barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är också en merit för denna tjänst. Det är också en merit med erfarenheter av undervisning på lärarutbildning.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2025-07-31. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se, eller studierektor Ida Bergvall, e-post ida.bergvall@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 13 juni 2024, UFV-PA 2024/1091.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-07-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1091
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-05-30
Sista ansökningsdag 2024-06-13

Tillbaka till lediga jobb