Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

Arbetsuppgifter 
Det övergripande målet är att utveckla en ny innovativ behandling mot den obotliga hjärncancern glioblastom (GB) genom studier av och riktade terapier mot de lokalt invaderande GB-cellerna. GB är den vanligaste och mest aggressiva primära maligna hjärntumören och majoriteten av patienterna avlider inom ett år från diagnos av ett återfall i nära anslutning till den bortopererade tumören. Det finns många studier gjorda på bulktumörceller från GB medan studier av de lokalt invaderande cancercellerna i den peritumorala kanten av tumören är få. Projektet omfattar vävnadsinsamling, cellodling och funktionella, molekylära och bioinformatiska analyser av GB-celler från tumörkanten för att kartlägga deras biologi och sårbarheter. Baserat på den kunskapen kommer vi att utveckla målsökande strategier mot de återfallsbenägna cellerna.  

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin eller liknande relevant ämne, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Önskvärt/meriterande i övrigt 

 • Erfarenhet av att etablera och analysera patient-deriverade cellkulturer.
 • LAS certifikat och erfarenhet av arbete med musmodeller för cancer.
 • Erfarenhet av programmering i R, storskalig sekvensanalys och bioinformatik.
 • Praktisk kunskap i konfokalmikroskopi och bildanalys.
 • Mycket god organisations- och dokumentationsförmåga.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både muntlig och skriftlig.

 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lene Uhrbom, tel: 018-4715063, email: lene.uhrbom@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2023, UFV-PA 2023/3184.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3184
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-09-28

Tillbaka till lediga jobb