Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö inom området läkemedelsutveckling. Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på www.ilk.uu.se.

Vi söker en motiverad, kreativ och entusiastisk doktorand som är intresserad av att använda syntetisk organisk kemi för att utveckla nya antibiotika. Doktoranden kommer huvudsakligen att handledas av biträdande universitetslektor Lindon Moodie vid institutionen för läkemedelskemi.

Projektbeskrivning
Bristen på nya antibiotika och den ökande spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett betydande hälsohot. Antibiotikaresistens utgör ett globalt hot och för att möta denna utmaning behövs bland annat nya metoder inom antibiotikautveckling. Det aktuella doktorandprojektet syftar till att ta itu med detta genom att studera proteinnedbrytning som en ny antibakteriell strategi.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att fokusera på syntes av bakteriella proteinnedbrytare samt optimering av deras effekt mot bakterier. Projektet kommer att bedrivas i ett nära samarbete med andra forskare och inkluderar organisk kemi, läkemedelskemi, mikrobiologi, biokemi och beräkningskemi.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har apotekarexamen, civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kemikunskaper om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper skaffade på annat sätt, antingen i Sverige eller utomlands.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

På grund av det nära samarbetet med forskare inom olika områden är det viktigt med god kommunikationsförmåga och god social kompetens. Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är nödvändigt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter inom framförallt organisk kemi är meriterande och den sökande bör vara intresserad av att applicera dessa färdigheter på biologiska frågeställningar. Erfarenhet inom utveckling av antibiotika är mycket önskvärt. Doktoranden förväntas också aktivt och entusiastiskt delta i undervisningen vid institutionen. Intresse och relevant erfarenhet inom utbildning är därför meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Vårt mål är att rekrytera den student som bedöms vara mest lämpad att genomföra projektet och utvecklas till en självständig forskare samt bidra positivt till institutionens utveckling. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt i universitetets regler och riktlinjer.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

  • Ett personligt brev som beskriver sökandens tidigare erfarenhet och motivation att genomföra en doktorsexamen i organisk kemi och utveckling av antibiotika (max två sidor).
  • Curriculum vitae.
  • En sammanfattning av forskningserfarenhet (max två sidor).
  • Akademiska betyg.
  • Kopior av examensbevis.
  • Kontaktinformation till minst två referenser.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Biträdande universitetslektor Lindon Moodie (lindon.moodie@ilk.uu.se).

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Prefekt Anders Karlén, (anders.karlen@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 26 september 2023, UFV-PA 2023/3150.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-21 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3150
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb