Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Här syftar programmet Condensed Matter Physics of Energy Materials research till att utveckla en förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå och nya funktionella material för energi- och miljötillämpningar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskningsgrupp: Quantum Material Device-gruppen, ledd av Venkata Kamalakar Mutta vid Uppsala universitet, finansieras av det prestigefyllda European Research Council (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation för att tänja på gränserna för kvantmaterialforskning. Gruppens övergripande forskning fokuserar på att utveckla innovativa kvantmaterialenheter, undersöka laddnings-, spinn- och orbitala kvantfenomen, och utforska deras potential för olika tillämpningar såsom energieffektiva spinminne och logikapplikationer, flexibla spintroniska enheter, exotiska kvantsensorer och intelligenta spinnintegrerade och neuromorfa kretsar. Gruppen använder tvådimensionella (2D) kristaller som grafen, 2D-halvledare som dikalkogenider MoS2 och MoSe2, 2D-isolatorer som hexagonal bornitrid och speciella laminat och exakt vinkelorienterade 2D van der Waal-heterostrukturer. Experiment involverar omfattande lågtemperaturmätningar av (ned till 10 millikelvin) laddnings- och spinntransport, samt magneto-optikska mätningar för att avslöja ny laddningsordning, exotiska laddnings- och spinfenomen, och ny fysik.

Projektbeskrivning: Elektroner har en magnetisk egenskap som kallas "spin" som kan vara uppåt eller nedåt. Spin-polariserade elektroner eller spinn utgör grunden för spintronik som möjliggjort lagring i magnetiska minnen med ultrahög densitet och precisionsavkänning, vilket revolutionerat informationsteknologins tidsålder. Dessutom är det orbitala vinkelmomentet också en kvantegenskap som kan utnyttjas för att skapa nya orbitala elektroniska enheter. Under det senaste decenniet gav tillkomsten av grafen och andra grafen lika atomärt tunna 2D-material, en ny stimulans för spintronik. Detta projekt syftar till att förstå, observera och realisera nya laddnings-, spinn- och orbitalfenomen, till exempel genom att använda elektronernas spinn för att realisera effektiva spinnenheter med 2D-material och avancera mot komplexa spinnintegrerade kretsar eller för att realisera nya kvantfaser för avancerade kvant sensorer. Projektet omfattar avancerad nanotillverkning i toppmoderna renrumsanläggningar vid Ångströmlaboratoriet och precisionsmätningar med hjälp av flera banbrytande experiment som nyligen upprättats hos QMD gruppen.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten får en möjlighet att arbeta inom ett spännande område med frontlinjeforskning, med toppmodern nanofabrikationsutrustning och experimentella anläggningar. Kandidaten kommer att ingå i ett team med expertis inom utrustning, instrumentering, avancerade högprecisionsmätningar och karakteriseringstekniker.

Doktorandens primära uppgifter är att ägna sig åt sina forskningsuppgifter, inklusive

 • Delta aktivt i gruppforskningsprojekt
 • Nanofabrikation av 2D kvant heterostrukturer och deras enheter
 • Utföra precisionskarakterisering och driva experiment på material och enheter
 • Bidra till experimentell utveckling i laboratoriet och andra forskningsuppgifter
 • Bidra till att skriva manuskript och sprida resultat

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker en proaktiv, självgående person, entusiastisk över att bedriva banbrytande forskning i en internationell forskargrupp inom ett mycket konkurrenskraftigt forskningsområde. Vikt läggs vid kreativitet och stark motivation för experimentell forskning. Det är viktigt att kandidaten har en inneboende entusiasm för ett doktorandprogram och visar ett resultatorienterat och problemlösande tillvägagångssätt för att uppnå de experimentella målen i tid. Intresse och färdigheter för att utforma, vetenskapligt skrivande, effektivitet och organisation i arbetssättet och andra goda arbetsmetoder är avgörande. Flytande engelska i både tal och skrift är en absolut förutsättning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Specialisering i något av ämnena såsom fasta tillståndets fysik, kondenserad materiens fysik, materialvetenskap eller i annan lämplig disciplin är meriterande så väl som tidigare erfarenhet av grafen och 2D-material, nanoenheter, flexibel elektronik och arbete i renrum. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga (synergi), drivkraft och självständighet samt hur kandidaten kan bidra till utvecklingen av gruppen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan bör innehålla:

Ett brev som beskriver din bakgrund, motivation för forskning, varför du vill ta en doktorsexamen och varför du är lämplig för det forskningsprojekt som beskrivs och beskrivs ytterligare krav. Din meritförteckning En kopia av ditt masterdiplom och en fullständig lista över dina kursbetyg Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) på minst två (helst tre) referenser.

Ansökan bör skrivas på engelska.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Anställningen som doktorand är begränsad till fyra års heltidsstudier, bestående av forskning och studier av kurser som är relevanta för forskningsämnet. Övriga arbetsuppgifter vid institutionen, relaterade till undervisning och administration, kan förlänga tjänsten till högst 20%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Venkata Kamalakar Mutta, +46 728731687, venkata.mutta@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 juli 2023, UFV-PA 2023/1880.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1880
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-07-14

Tillbaka till lediga jobb