Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i Populationsgenomik till programmet för Växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen.  Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare www.ieg.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Projektbeskrivning
Hur och varför genetisk mångfald varierar mellan arter är en central och långvarig fråga inom evolutionsbiologin. På 70-talet noterade Richard Lewontin att den observerade genetisk variationen är mycket snävare än förväntat med tanke på den enorma variation i populationsstorlekar som finns bland arterna. Detta kallas idag "Lewontins paradox". Trots de senaste framstegen förblir denna observation olöst, troligtvis på grund av att de olika hypoteserna (demografins roll, urval, rekombination och livshistoriska egenskaper) har studerats separat. Kandidaten kommer att analysera alla processer sammantaget, med fokus på fröväxter som erbjuder stora variationer i populationsstorlekar, livshistoriska egenskaper (till exempel blomningstid) och genomiska attribut. Vi kommer att ställa följande frågor i) Hur formar demografi, selektion och rekombination genetisk mångfald bland arterna? ii) Beror det på livshistoriska egenskaper? iii) Är det tillräckligt för att lösa Lewontins paradox? Vi kommer att bygga på ett unikt rekombinationsdataset som vi redan har samlat in, på tillgänglig genomisk polymorfismdata samt på livshistoria och ekologiska egenskaper för respektive art. Kandidaten kommer att använda en kombination av populationsgenomiska analyser och för varje art bedöma tidigare och ny demografi, intensiteten av selektion som moduleras genom rekombination och hur det beror på livshistoria och ekologiska egenskaper. Empiriska resultat kommer att jämföras med omfattande datorsimuleringar.

Arbetsuppgifter
Samling av data, bioinformatik, populationsgenetik dataanalys och datorsimuleringar. Den sökande är ansvarig för att samla sekvensdata och analysera dem, samt publicera artiklar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom populationsgenomik eller evolutionsbiologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga.

Meriterande
Färdighet i relevanta programmeringsspråk (bash, Python, C++, R) och/eller statistiska och modelleringsfärdigheter kommer att vara en stor fördel.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till max 36 månader, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sylvain Glémin, sylvain.glemin@ebc.uu.se.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-15. UFV-PA 2023/1691.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1691
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-09
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb