Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår hemsida.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I sådant fall omfattar anställningen längst fem år. Forskningen är inriktad på analysen av partiella differentialekvationer som beskriver interaktionen mellan elastiska skal och vätskor. Kandidaten förväntas bedriva forskning inom detta område.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom matematik, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande måste uppfylla ovanstående kvalifikationskrav senast vid tillträdet av tjänsten.

Önskvärt/meriterande i övrigt
En stark bakgrund i analys av partiella differentialekvationer relaterade till vätskor eller fasta ämnen är önskvärd. Detta kan uppvisas, till exempel, genom att tillhandahålla en masteruppsats i ett relaterat ämne. Tidigare undervisningserfarenhet är också meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande
En fullständig ansökan bör innehålla:

  • CV
  • Ett personligt brev som beskriver dina erfarenheter av partiella differentialekvationer
  • En kopia av magister/master-avhandlingen (eller ett preliminärt utkast)
  • Ett rekommendationsbrev kan även inkluderas

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sebastian Schwarzacher, +46 (0)18–4713013, sebastian.schwarzacher@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2023, UFV-PA 2023/1000.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1000
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-18

Tillbaka till lediga jobb