Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi. Utöver de kulturantropologiska A-, B och C-kurserna ges flera enstaka kurser som African Studies och Culture and Conflict samt Hållbara besök. Institutionen är ansvarig för kandidatprogrammet Kultur, Samhälle och Etnografi som ges för studenter inom både kulturantropologi och etnologi. Information om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på institutionens hemsida http://antro.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Det utlysta vikarierande lektoratet omfattar 100% och har Uppsala som placeringsort. I anställningen ingår campusbaserad undervisning i Uppsala på kursen Afro-Swedish relations: past and present. I undervisningen ingår kursansvar, kursadministration och examination på grundnivå. Utöver undervisning ingår även handledning av doktorander i anställningen. Forskning med specifikt fokus på informell infrastruktur i Nigeria ingår, samt administration i enlighet med lokala kollektivavtal.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i kulturantropologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som arbetsgivaren anser likvärdiga. Personen ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga i lärarlag, förmåga att koordinera utbildning samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. Utöver detta krävs att den sökande har forskningsbakgrund i informell infrastruktur i Nigeria.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av ledning av utbildning, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid denna rekrytering kommer främst den att beaktas som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper såsom pedagogisk förmåga.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 2,5 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 17 april 2023 eller snarast möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Utas, prefekt vid institutionen, mats.utas@antro.uu.se, 0184712287

Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2023, UFV-PA 2023/1125.

Anställningsform Visstidsanställning (kortare än 3 månader)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1125
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb