Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och ca 600 personer som är anknutna, i huvudsak via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Forskargruppen Klinisk diabetologi och metabolism bedriver kliniska såväl som experimentella forskningsprojekt som inriktas mot typ 2-diabetes och fetma. Vi har väl utvecklade tvärdisciplinära samarbeten lokalt (bland annat inom Uppsala Diabetes Centre) och nationellt/internationellt (t ex EUs Horizon-program).

Typ 2-diabetes är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen. Sjukdomen karaktäriseras av rubbad betacellsfunktion i kombination med insulinresistens. Det har länge varit känt att fetma spelar en viktig roll i utveckling av insulinresistens, typ 2-diabetes och det metabola syndromet. Utöver att lagra energi, så fungerar fettväven även som ett endokrint organ och kommunicerar med andra organ, inte minst hjärnan. Det övergripande målet för detta projekt är att identifiera nya mekanismer i samspelet mellan hjärnan och perifera vävnader, särskilt fettväven, som kan bidra till insulinresistens och typ-2 diabetes. Parallellt med detta studerar vi även hur kommunikation mellan andra organ kan bidra till utveckling av typ 2-diabetes. I detta sammanhang kommer vi använda oss av olika angreppsätt:

  • Studier av fettvävens metabolism och övriga funktioner.
  • Gen-editering med hjälp av CRISPR-Cas9 för funktionell karakterisering av kandidatgener i olika cellmodeller.
  • Avbildningstekniker för undersökning celler och vävnad in vitro samt av hjärnan och andra organ hos människa in vivo.

Vi kommer utföra funktionella analyser av humana vävnadsprover med avseende på bl.a. innervation, nervsignalering, celldifferentiering, glukos- och fettmetabolism, insulinsignalering och uttrycket av relevanta gener som har betydelse för typ 2-diabetes och fetma. Kliniska undersökningar görs på patienter och friska personer. Dessa studier kommer att fokusera på kommunikationen mellan hjärna och perifera vävnader, t ex via neuroendokrina system, och de förväntas identifiera nya biomarkörer och sjukdomsmekanismer vid fetma och typ 2-diabetes.

 Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin, biokemi, farmaci, medicinsk vetenskap, eller

- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller

- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande bör ha erfarenhet av translationell forskning inom metabola sjukdomar eller inom neurovetenskap. God kännedom om avbildningsmetoder in vitro och/eller in vivo. Sökanden bör ha ett stort intresse för metabola/endokrina sjukdomar. Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, självständighet och ansvarstagande samt god förmåga till kommunikation, samarbete och organisation. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av experimentell forskning inom metabolism.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Eriksson, jan.eriksson@medsci.uu.se eller Maria Pereira, maria.pereira@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2023, UFV-PA 2023/909.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230801
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/909
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-04-12

Tillbaka till lediga jobb