Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av 11 forskargrupper inom bland annat ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, geriatrik och allmänmedicin. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare. Läs mer här

Vi söker nu en universitetsadjunkt i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad till gruppen för grundutbildning vid institutionen.

Gruppen för grundutbildning arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete samt samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå och avancerad nivå i första hand undervisning på sjuksköterskeprogrammet, inom och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.   

Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration samt examination av studenter.  I arbetsuppgifterna ingår NKSE-relaterade arbetsuppgifter och tentamensrättning, handledning av uppsatser, uppdrag som kursledare på sjuksköterskeprogrammet, undervisning av praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter och på Biomedicinskt centrum (BMC), Kliniskt träningscentrum (KTC) samt VFU-relaterade uppdrag. Distansundervisning kan förekomma. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

För denna anställning krävs att den sökande har sjuksköterskeexamen samt innehar en magisterexamen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.

Vidare ska den sökande ha erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska samt dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
För den här anställningen kommer särskild vikt fästas vid en bred ämneskompetens, då tjänsten avser undervisning inom vårdvetenskap. Särskild vikt kommer även fästas vid erfarenhet av kursledarskap samt teoretiskt och praktiskt arbete med NKSE-bedömningar. Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att säkra forskningsanknytning av undervisningen inom det aktuella ämnet att tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid, 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Berit Thoudal berit.thoudal@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 29 mars 2023, UFV-PA 2023/1008. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1008
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-16
Sista ansökningsdag 2023-03-29

Tillbaka till lediga jobb