Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning mot ett hållbart samhälle. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen Fasta tillståndets elektronik, vid institutionen för Elektroteknik. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Forskningsprojekt
Tunnfilmsmaterial är avgörande inom ytteknik och antalet tillämpningar ökar hela tiden. Fasta tillståndets elektronik startar ett flertal nya projekt som fokuserar på tunna filmer med hög ledningsförmåga. Inom projekten samarbetar vi med partners från såväl industri som akademi. Uppsalas roll är att utveckla deponeringsprocesser och demonstrera högpresterande material genom att använda joniserad magnetron sputtering. De resulterande materialen ska användas inom energilagring samt i nya elektroniska komponenter.

Forskningen inom detta projekt fokuserar på tillväxten av tunna filmer på metalliska och halvledarsubstrat (kisel). Huvudutmaningen är att kontrollera mikrostrukturen i syfte att justera prestandan hos respektive material (såsom mycket ledande och duktila filmer för strömkollektorer eller tunna supraledande skikt med hög kritisk temperatur för fälteffekttransistorer baserade på Josephson-övergångar). Eftersom de befintliga PVD-teknikerna inte ger material med den kvalitet som krävs kommer en joniserad variant av reaktiv sputtering, High Power Impulse Magnetron Sputtering, att undersökas.

Arbetet inkluderar design av deponeringsprocesser och materialsyntes av metalliska och sammansatta tunna filmer med önskade mekaniska, elektriska och kemiska prestanda. Det inkluderar även termisk bearbetning för syntes av metallsilicider och karakterisering (främst strukturell och elektrisk) av de tunna filmerna. Även om arbetet huvudsakligen är experimentellt, förväntas förståelse av de fysikaliska mekanismerna som avgör tillväxten och deras inverkan på materialets prestanda.

Arbetsuppgifter  

 • Syntes av tunna filmer genom PVD
 • Tillverkning och design av teststrukturer
 • Karakterisering av tunnfilmsmaterial
 • Redovisning i både muntlig och skriftlig form samt deltagande i projektmöten

Kvalifikationskrav

 • Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik, materialvetenskap eller motsvarande.
 • Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Förmåga att kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av materialsyntes med sputtring, tunnfilmsteknik, samt renrumsarbete.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tomas Kubart, +46 (0)18 471 7257, Tomas.Kubart@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2023/163.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/163
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-13

Tillbaka till lediga jobb