Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Klimat- och miljörelaterad stadsomställning är ett av flera forskningsfält. Institutets personal omfattar cirka 50 personer, varav flertalet är forskare och doktorander. Forskningsdiscipliner vid IBF är ekonomisk historia, kulturgeografi, miljöpsykologi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på www.ibf.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Forskarskolan kommer att utveckla och genomdriva ambitiösa och djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med relevanta samhällsaktörer, såsom kommuner eller regioner.

Postdoktorstjänsterna är förlagda vid IBF, men tjänsteinnehavare förväntas tillbringa en del av arbetstiden hos projektets samarbetspartners samt delta i forskarskolans gemensamma aktiviteter.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i någon av IBFs forskningsdiscipliner (se ovan) eller motsvarande ämne.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Du måste kunna kommunicera med svensktalande personer på svenska, danska eller norska.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Forskningsmeriter som anknyter till TRANSPLACE teman: miljö- och klimatrelaterad omställning av urbana miljöer, i synnerhet av transportsektorn.
  • Erfarenhet av praktiknära forskning eller av deltagande aktionsforskning (participatory action research, PAR).
  • Erfarenhet av arbete med klimat- och miljöomställning, yrkesmässigt eller inom ideell verksamhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inkludera följande:

  • Ett ansökningsbrev där du berättar varför du är intresserad av att arbeta inom TRANSPLACE och varför du ser dig som lämpad för tjänsten.
  • Vidimerade dokument som styrker dina meriter, inklusive doktorsexamen.
  • Upp till tre vetenskapliga skrifter.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning i tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Kristina Boréus, kristina.boreus@ibf.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2023, UFV-PA 2023/73.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230901 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/73
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-20
Sista ansökningsdag 2023-03-17

Tillbaka till lediga jobb