Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
De viktigaste uppgifterna av en postdoktor är att bedriva forskning. Det aktuella forskningsprojektet avser att undersöka protonreaktiviteten vid den "yttre ytan" och "insidan" av skiktade övergångsmetalloxider i kontakt med vatten och vattenhaltiga elektrolyter. Vårt tillvägagångssätt tillämpar finite-field density functional theory (DFT)-baserad molekylär dynamik (MD) och atomistisk maskininlärning (ML), som nyligen utvecklats och tillämpats i TeC-gruppen i Uppsala (https://tec-group.github.io).  Denna beräkningsstudie kommer att kompletteras med experimentella arbeten genom samarbete med Augustyns grupp vid North Carolina State University.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, https://wise-materials.org).  WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola (https://wise-materials.org/research/graduate-school/), ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor bör sökanden ha fått en doktorsexamen eller en internationell ekvivalent examen inom området fysik eller annat för det anställningsrelaterade fältet, inte mer an tre (3) år före anställningens början.  Sökande bör ha mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet av molekylär dynamik simuleringar och elektroniska strukturberäkningar av kondenserade fassystem. Erfarenhet av CP2K programsvit (www.cp2k.org) kommer att vara nödvändig. Erfarenhet av atomistiska maskininlärning är ett plus. Sökande bör ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningen av ansökningar baseras främst på den sökandes förmåga att bedriva oberoende forskning baserad på vetenskaplig färdighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på individuellt vetenskapligt arbete än till mängden publikationer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är heltid/100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Chao Zhang, +46 18 471 37 21, chao.zhang@kemi.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2023, UFV-PA 2023/66

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-07-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/66
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-19
Sista ansökningsdag 2023-03-23

Tillbaka till lediga jobb