Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Doktorand i Kemi med inriktning fysikalisk organisk kemi för nya solcellsmaterial

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för doktorander är att ägna sig åt sina forskningsstudier vilket innefattar att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också innefatta undervisning och annat institutionsarbete (dock inte mer än 20% av arbetstiden).

Doktoranden förväntas syntetisera och undersöka organiska föreningar för användning i en framtida typ av solceller som baseras på det fotofysikaliska fenomenet singlettfission. Föreningarna kommer studeras med laserspektroskopi, främst med tidsupplöst fluorescens och transientabsorption på tidsskalor från femtosekunder till millisekunder. Doktoranden förväntas lära sig och utveckla färdigheter i både organisk syntes och laserspektroskopi, och därmed få en bred specialistkunskap relevant för många materialkemiska frågeställningar. Hen kommer även att växelverka med beräkningskemister som använder kvantkemiska metoder för att modellera fotofysikaliska egenskaper. Doktoranden måste designa, planera och utföra det experimentella arbetet samt kritiskt analysera och diskutera resultaten, initialt i nära samarbete med handledarna. Ett ökat självständigt initiativtagande och planerande är förväntat allt eftersom doktoranden utvecklas. Hen förväntas delta aktivt i WISE workshops samt presentera sitt arbete vid vetenskapliga konferenser och skriftligt i form av vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
När en molekyl eller ett material absorberar en foton genereras ett exciterat tillstånd. Dessa exciterade tillstånd har många användningsområden, de kan t. ex. användas i solceller eller fotokemiska reaktioner. Men i de flesta fall leder en absorberad foton till enbart ett exciterat tillstånd. Singlettfission är en process som utgående från ett initialt singlettexciterat tillstånd resulterar i två triplettexciterade tillstånd på olika molekyler. Om det singlettexciterade tillståndet bildas genom absorption av en foton sker därmed en klyvning (fission) av fotonenergin till två exciterade tillstånd. Singlettfission har därför blivit attraktivt som en metod att öka effektiviteten i solceller, eftersom en foton kan leda till två exciterade tillstånd, och följaktligen en dubblering av strömmen. Dilemmat är att endast ett mycket litet antal molekyler uppvisar singlettfission. Vår ambition är att utöka antalet molekyler som uppvisar fenomenet genom att dra nytta av aromaticitetseffekter i grundtillståndet och i de lägsta exciterade tillstånden som ges av respektive Hückels och Bairds regler. Forskningen sker i ett interdisciplinärt team med synteskemister, laserspektroskopister och beräkningskemister.

Kvalifikationskrav

  • avlagt examen på avancerad nivå inom kemi (eller närliggande discipliner) och ha goda kunskaper i fysikalisk kemi och organisk kemi eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare praktisk erfarenhet av organisk syntes och/eller optisk spektroskopi är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Ottosson och Victor Gray henrik.ottosson@kemi.uu.se, victor.gray@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2023/65.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/65
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-03-01

Tillbaka till lediga jobb