Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik. Institutionen ansvarar för kurser i matematik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 140. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 770. Institutionens forskning är uppdelad i de tre programmen algebra och geometri, analys och sannolikhetsteori samt tillämpad matematik och statistik. För mer information besök gärna matematiska institutionens webbplats: Forskning och utbildning i matematik - Matematiska institutionen - Uppsala universitet (uu.se)

Matematiska institutionen söker nu en universitetslektor för ett vikariat under perioden 2023-02-01 till och med 2023-06-30.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Undervisning och administration. Anställningen avser i huvudsak forskning i ämnet symplektisk topologi, lågdimensionell topologi, och interaktionen mellan dessa. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal, vari ingår egen kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Handledning av examensarbeten och undervisning på kurser inom matematik.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i matematik och vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom symplektisk topologi och lågdimensionell topologi, samt interaktionen mellan dessa. Framförallt eftersöks kompetens i undersökningar av dessa topologier med hjälp av symplektisk fältteori, punkterade pseudoholomorfa kurvor med ändlig energi, samt folieringar av sådana kurvor.

Om anställningen
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat till och med 30 juni 2023. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-02-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Georgios Dimitroglou Rizell (prefekt), tel: 018-471 3225, e-post: georgios.dimitroglou@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2022, UFV-PA 2022/4312.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4312
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-22
Sista ansökningsdag 2022-12-06

Tillbaka till lediga jobb