Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för Kulturantropologi och etnologi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Institutionen har ett fyrtiotal medarbetare. Verksamheten består till stor del av forskning och har två ledande forskarmiljöer som rymmer professorer, forskare, postdoktorer och flertalet doktorander. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi på två campus (Uppsala och Visby). Mer om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på http://antro.uu.se/.

Ämnet och institutionen
Inom etnologin vid Uppsala universitet bedrivs utbildning och forskning inom hela det etnologiska fältet. Ämnet är företrätt dels i Uppsala och dels på Campus Gotland. Vi lägger vikt vid bred etnologisk kompetens och förmåga att se ämnets utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter
Det utlysta vikarierande lektoratet omfattar 100% och har Uppsala som placeringsort. I anställningen ingår campusbaserad undervisning i Uppsala. I undervisningen ingår kursansvar, kursadministration och examination på grundnivå. Utöver undervisning ingår även koordination av fakultetens kandidatprogram i humaniora, ett utredningsuppdrag, samt utveckling av institutionens utbildningsverksamhet i vikariatet. Forskning och administration ingår i enlighet med lokala kollektivavtal.

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i etnologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som arbetsgivaren anser likvärdiga. Personen ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga i lärarlag, förmåga att koordinera utbildning samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. För utredningsuppdraget krävs goda kunskaper om institutionens utbildning i både etnologi och kulturantropologi. För att kunna koordinera fakultetens kandidatprogram i humaniora krävs tidigare erfarenhet att koordinera ämnesövergripande program.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av ledning av utbildning, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid denna rekrytering kommer främst den att beaktas som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper såsom pedagogisk förmåga.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat tidsbegränsad 5,5 månader, omfattningen är 100%. Tillträde 2023-01-15 eller enligt överenskommelse tom 2023-06-30. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Mats Utas mats.utas@antro.uu.se.

 

Välkommen med din ansökan senast 28 november 2022, UFV-PA 2022/4216.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-25
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4216
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-11-28

Tilbake til ledige stillinger