Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakodynamik • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakokinetik • Farmakometri • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci  • Samhällsfarmaci

Mer information: www.farmaci.uu.se

Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer. Våra kurser på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och kompletteringsutbildningen för farmaceuter utbildade utanför EU/EES fokuserar på läkemedelsanvändning från öppenvårdsapotekets perspektiv och består till stor del av kurser innehållande verksamhetsförlagd utbildning på öppenvårdsapotek. Vår forskning fokuserar på hur farmaceuter kan bidra till bättre läkemedelsanvändning i samhället, bland annat på öppenvårdsapotek.

På enheten genomförs för närvarande flera utvärderingsprojekt till vilka vi nu söker en projektassistent. Projekten handlar dels om att utvärdera, kvalitetssäkra och utveckla de verksamhetsförlagda kurserna, och dels om utvärdering av farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. I båda projekten ingår att, ur olika perspektiv insamla, analysera och sammanställa data, samt identifiera relevanta områden för förbättring

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att självständigt, men i samarbete med projektgrupper samla in, sammanställa och analysera data inom de ovan nämnda projekten. Insamling av data kommer att göras genom exempelvis intervju-, enkät- och litteraturstudier, som du utformar och genomför. I genomförandet av projekten kommer du att ha mycket kontakt med olika intressenter inom och utanför universitetet så som lärare, studenter, apotekspersonal samt företrädare från apoteksbranschen och andra universitet.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Sökande ska ha relevant högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som lämplig samt kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med genomförande av kvalitativa metoder.

Den sökande ska också vara välinsatt i de farmaceutiska utbildningarnas utformning med särskild tonvikt på verksamhetsförlagd utbildning för farmaceuter utbildade utanför EU/EES, samt öppenvårdsapotekens verksamhet i Sverige. Utöver detta ska den sökande vara väl insatt i administration kring forskning och undervisning vid universitet så som hantering av etikansökningsärenden, GDPR och IT-säkerhet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Leg apotekare eller receptarie.

Kunskap om den försöksverksamhet kring farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek som bedri8vs i Sverige.

Erfarenhet av undervisning på de farmaceutiska utbildningarna samt handledning av studenter.

Då arbetet innebär många externa kontakter ska du ha lätt för att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Den sökande bör ha lätt för att samarbeta med andra samt vara självständig, flexibel och initiativtagande. Dessutom förutsätts att du ska vara bekväm i en beslutsfattande roll. Du har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt en förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten och vårat arbetslag.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetsadjunkt Charlotta Heijkenskjöld, charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2022, UFV-PA 2022/4124.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4124
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-17
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tilbake til ledige stillinger