Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

En plats på forskarutbildningen i statskunskap är knuten till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Det avhandlingsprojektet utformas i samarbete med handledare som självständiga statsvetenskapliga projekt inom ramen för den forskning som bedrivs där (www.ibf.uu.se). I övrigt gäller samma villkor som för övriga doktorandtjänster. Ange gärna i följebrevet om du är särskilt intresserad av doktorandtjänsten vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Minst en av doktorandplatserna kommer att vara knuten till ett externfinansierat forskningsprojekt. I det fallet gäller dock att doktoranden tillsammans med handledare självständigt utformar sitt avhandlingsprojekt under det första året på utbildningen. När det gäller projektanknutna avhandlingsprojekt ska dessa rymmas inom ramen för respektive projektområde. Ange gärna i följebrevet om du är särskilt intresserad av den projektanknutna doktorandtjänst som beskrivs nedan.

En plats på forskarutbildningen i statskunskap är knuten till projektet Samhällelig beredskap och säkerhet i ett delat samhälle – Jämförande perspektiv på effekterna av sociotropiska och personliga hot i Sverige. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur ett tilltagande och allt mer öppet och organiserat våld, och Covid-pandemin, påverkar demokratin och den samhälleliga beredskapen i Sverige. Projektområdet beskrivs vidare här. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2022. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. 

Ansökningsförfarande 
Ansökan ska innehålla:  

 1. Curriculum Vitae.
 2. Kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
 3. Examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) på svenska eller engelska som åberopas som merit i första hand.
 4. Examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) på svenska eller engelska som åberopas som merit i andra hand.
 5. Minst ett av ovanstående åberopade arbeten ska vara ensamförfattat. Bifoga medförfattarintyg i det fall en samförfattad produkt åberopas.
 6. En självreflektion över åberopade uppsatser, artiklar eller motsvarande där styrkor och svagheter diskuteras (max 1000 ord).
 7. Vidimerade intyg som styrker dina meriter (tex kursbetyg, diplom).
 8. Namn och e-postadresser till två akademiska referenspersoner.
 9. Om tillämpligt: Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Mer detaljerad information om ansökan finns via länken: https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Elin Bjarnegård, e-post: elin.bjarnegard@statsvet.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 4 februari 2022, UFV-PA 2021/4165.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4165
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-02
Sista ansökningsdag 2022-02-04

Tillbaka till lediga jobb