Uppsala University, Department of Civil and Industrial Engineering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Placering Campus Gotland, Visby.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. För mer information, se institutionens webbplats: https://www.cie.uu.se

Avdelningen för byggteknik och byggd miljö bedriver forskning och utbildning inom området byggteknik och andra byggvetenskaper med fokus på energi i byggnader och byggd miljö. Vi ger kurser inom byggnadsfysik, byggnadsprojektering, energieffektivisering i byggnader, energisystem för byggnader och infrastruktursystem. Hos oss arbetar ca 20 personer och vi har flera framgångsrika samarbeten med näringsliv och organisationer.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla scenarier för utvecklingen av Gotlands framtida energibehov och föreslå olika alternativ för att hållbart minska energibehovet på ön. Projektet bedrivs i nära samarbete med två andra doktorandprojekt, där ditt projekt fokuserar på modellering av energianvändning och de andra två doktorandprojekten fokuserar på vindkraftmodellering och planering.

Doktorandprojektet inkluderar en bred kartläggning av Gotlands nuvarande energianvändning och dess historiska utveckling, modellering och simulering av energianvändning i bebyggelse och transportinfrastruktur, samt studier av hur energianvändningen kan komma att förändras i olika framtidsscenarier. Detta görs dels genom utveckling av metoder och modeller för att kvantifiera och förutsäga energibehov för byggnader och transporter, dels genom tillämpning av dessa på det specifika fallet Gotland.

Doktorandprojektet ingår i projektet “Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering” där totalt tre doktorander deltar.

Eftersom historiska byggnader utgör en stor del av Gotlands byggnadsbestånd kommer projektet att utföras i samarbete mellan Avdelningen för byggteknik och byggd miljö, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, och Konstvetenskapliga institutionen - Kulturvård, där den förra tillhandahåller expertis om modellering av byggnader och transporter och den senare bidrar med expertis om energieffektivitet i historiska byggnader.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen i Energisystem, Energiteknik, System i teknik och samhälle, Teknisk fysik eller motsvarande. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med beskrivning av forskningsintressen, CV, kopia på examensbevis och betyg samt referenspersoner eller rekommendationsbrev.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Goda kunskaper i programmering i Matlab eller Python är meriterande, liksom erfarenhet av modellering och simulering av byggnader.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Joakim Widén, 018-471 37 82, joakim.widen@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/1783.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2021
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1783
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-09-25

Tilbake til ledige stillinger