Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 150 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter:

  • Föreläsningar inom ämnesområdet farmaceutisk biovetenskap, farmakologi, fysiologi och neurofarmakologi.
  • Kursansvar, undervisning och examination.
  • Handledning i problembaserat lärande, seminarier och gruppövningar.
  • Handledning vid färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation.
  • Utveckling av datorövningar (frågebanker)
  • Utveckling av färdighetsträning och examinationsformer.
  • Utbildningsvolymen inom grundutbildning kommer i normalfallet omfatta högst 80% av årsarbetstiden. En adjunkt ska i normalfallet beredas möjlighet att bedriva egen forskarutbildning eller annan kompetensutveckling till ca 10% av årsarbetstiden

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Den sökande ska ha en farmaceutisk examen på avancerad nivå. Arbetet kräver god administrativ förmåga och goda datorkunskaper. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och visa god förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisningsmoment.

Bedömningsgrunder: Bedömningsgrunder vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Meriterande: Forskarutbildning och erfarenhet av experimentella djurmodeller är meriterande. Vidare är ämnesfördjupning inom farmaceutisk vetenskap och inom relaterade ämnesområden såsom neurobiologi, fysiologi och farmakologi meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mathias Hallberg tel 018-471 4141 eller Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen vänligen kontakta: administrativsamordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020, UFV-PA 2020/1035.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-06-27
Löneform fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1035
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-26
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Tilbake til ledige stillinger