Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i Evolutionär Genomik till programmet för Evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras (https://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/). Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support. Projektet är ett samarbete med forskare vid CSIC Barcelona och IST Austria och en viss del av projekttiden kan eventuellt förläggas vid dessa institutioner.

Projektbeskrivning: Migration är ett vanligt beteende hos djur och kan ses som en anpassning till säsongsberoende variation i tillgång till resurser. Migration kan också vara associerad med hög risk. Kunskap om balansen mellan de evolutionära fördelarna och riskerna saknas i stort sett hos migrerande insekter. I motsats till vertebrater spänner migration hos insekter ofta flera generationer och det finns en stor variation i migrationens omfattning och antalet generationer som är involverade. I det här projektet är syftet att kombinera teoretisk modellering med storskaliga empiriska genomdata för att förstå hur olika migrationsbeteenden påverkar förlust/bibehållande av genetisk diversitet. Fokus kommer att ligga på tistelfjäril (Vanessa cardui), en nästan kosmopolitisk art med komplexa migrationsmönster.

Arbetsuppgifter: Utarbeta teoretiska modeller; storskalig analys av populationsgenomiska data.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom biologi med inriktning mot biologisk modellering, evolutionsbiologi, genetik/genomik, bioinformatik eller annat relevant ämne. Erfarenhet av arbete med modellering och storskalig analys av genomiska data är nödvändig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom kreativitet, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom modellering, populationsgenetik och/eller genomik. Gedigen erfarenhet inom bioinformatisk analys av genomdata samt programmering är meriterande. Tidigare erfarenhet av arbete med migrerande organismer är också en fördel.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor, Niclas Backström, niclas.backstrom@ebc.uu.se, +46 18 471 64 15.

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-10. UFV-PA 2020/914.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/914
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-10

Tilbake til ledige stillinger