Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Avdelningen för rektorsutbildning ansvarar för utbildningsuppdrag inom området skolans och förskolans styrning och ledning. I uppdraget ingår den statliga befattningsutbildningen rektorsprogrammet som har ca 500 deltagare, är internatförlagt och utsträckt över tre år. Utöver det statliga uppdraget att bedriva rektorsutbildning ingår i avdelningens uppdrag också ett flertal andra uppdrag för utbildning och kompetensutveckling av förskolans och skolans ledare. Avdelning ansvar också för fakultetens masterprogram med inriktning mot pedagogiskt ledarskap.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration inom avdelningens olika utbildningsuppdrag. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Under de första två anställningsåren ingår cirka 40 % forskningstid i tjänsten. Forskningsinriktningen skall vara inom området ledning och styrning av pedagogisk verksamhet. Inom ramen för forskningsuppdraget ligger också att medverka i stärkandet av avdelningens forskningsmiljö. Det ingår också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid avdelningen och universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen kan för den här anställningen ha avlagts i ämnen inom det utbildningsvetenskapliga området eller annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med relevans för den utlysta tjänstens innehåll.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen beaktas i första hand vetenskaplig verksamhet, undervisning och kursutveckling inom området ledning och styrning av pedagogisk verksamhet. Skicklighet i att leda och utveckla akademisk verksamhet är också betydelsefull för anställningen, liksom erfarenhet av samarbetsuppdrag och utredningsarbeten på övergripande fakultetsnivå.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter kring ledning och styrning av pedagogisk verksamhet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Stor vikt vid bedömningen läggs också vid den forsknings- eller projektplan som bifogas.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, d.v.s. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning av relevans för anställningen. Förmåga att forskningsbasera undervisningen tillmäts också betydelse.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive forskningsplan
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter, inklusive administrativa och ledningsmeriter samt samverkansmeriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Förutsättningar i övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: utbildningschef Anders Arnqvist, anders.arnqvist@rut.uu.se eller tel. 018 – 471 76 08.

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2018, UFV-PA 2018/1491.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1491
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-07

Tilbake til ledige stillinger