Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.

Projektbeskrivning
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Lars Forsbergs forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patolog. Vi säker en mycket  motiverad person med intresse för human genetik och mer specifikt hur under livet förvärvade somatiska mutationer påverkar individers hälsa och sjukdom. Projektet kommer huvudsakligen undersöka hur humana cellers genuttryck påverkas av somatiska mutationer, hur dessa ändringar skiljer sig i olika celltyper och associeras till funktionella effekter. För att besvara projektets frågeställningar kommer beprövade bioinformatiska verktyg att användas i kombination med verktyg som utvecklas under projektets gång. Bioinformatisk metodutveckling kan därför förekomma i projektet för att analysera specifika mutationer. Projektets fokus kommer att ligga på effekter av sk. LOY, en mutation där Y kromosomen förlorats, men även andra somatiska mutationer av intresse kan komma att studeras. Projektet kommer ha tillgång till data som genereras i gruppen, men ett av målen är att utnyttja publik sekvenseringsdata som finns tillgänglig i databaser online. En del av arbetet kommer därför inkludera att finna, kvalitetssäkra och analysera publik data.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: http://forsberglab.com

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 å. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning  av studenter och administrativt  arbete kan  ingå med högst 20 procent  av anställningen.

Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha Civilingenjörsexamen inriktad mot bioinformatik, eller motsvarande. Goda erfarenheter av att arbete i R och tidigare erfarenheter av ploidy analys på single cell RNA-sekvenserings data är ett krav. Erfarenheter av bioinformatisk analys av genetiska sjukdomar, somatiska mutationer och WGS data är meriterande. God vana att arbeta i Linux/Unix miljö, samt med olika skriptprogrammeringsspråk (e.g. Bash, Java, Perl och Python) krävs. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska är även ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som går den sökande lämplig för både tjänsten och gruppen.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå  där graden  av förmåga att tillgodogöra  sig utbildning  på forskarnivå är avgörande.Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete  och övriga handlingar  som sökanden önskar  åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt  lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander  och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:Docent Lars Forsberg, lars.forsberg@igp.uu.se

Välkommen  med din ansökan senast den 26 september 2018, UFV-PA 2018/3060.
Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3060
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-09-26

Tilbake til ledige stillinger