Doktorandplats i egyptologi med specialisering i text och språk

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som arbetar för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Egyptologi ingår som en naturlig del i vårt kandidatprogram och kan läsas på kandidatnivå och forskarnivå. Ett masterprogram i egyptologi håller på att inrättas. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.arkeologi.uu.se

Institutionen för arkeologi och antik historia inbjuder sökande till en doktorandplats i egyptologi med specialisering i text och språk med tillträde 1 januari 2020. Sista ansökningsdag är 16 September 2019

Institutionen har en aktiv, integrerad forskningskultur med kompetens inom en serie ämnesövergripande teman som inkluderar kultens arkeologi; urbana samhällen; krig, konflikt och styrka; historisk ekologi; och kritiska kulturarvstudier. Institutionen utgör också ett ledande centrum för GIS-baserad landskapsanalys och har starka forskningsförbindelser med många andra institutioner, till exempel Institutionen för lingvistik och filologi, samt med Museum Gustavianum (universitetsmuseet).

Institutionens forskningsprofil i egyptologi omfattar alla områden inom ämnet. Medarbetare leder och deltar i internationella arkeologiska projekt i Egypten, särskilt i området med det antika Thebe. Ämnet praktiserar och strävar efter att utveckla ytterligare samarbete med Museum Gustavianum, vilket rymmer en stor samling av egyptiska antikviteter samt huvuddelen av materialet från den skandinaviska expeditionen till Nubien på 1960-talet. Dessa samlingar är inte systematiskt undersökta och utgör dels en viktig pedagogisk tillgång, dels utmanande forskningsmöjligheter. Förutom arkeologi och studier av materiell kultur bedriver medarbetare i ämnet omfattande egyptologisk filologisk och språkvetenskaplig forskning om skriftligt material som spänner över egyptisk språkhistoria från tidigaste tid till koptisk tid.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörighet: Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt examen på avancerad nivå, b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, c) har godkänt resultat på kurser på grundnivå om minst 120 högskolepoäng i egyptologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i egyptologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett (blanketten finns här), digitala kopior av en masteruppsats eller motsvarande, ett kort CV, examensbevis, eventuella publikationer, samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ansökan skall också omfatta en kort beskrivning (3–4 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsprojekt och avhandlingsplan (omfattande frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor samt avhandlingsprojektets relevans) och varför vederbörande söker till forskarutbildningen.

För information och föreskrifter, se:
Högskoleförordningen kap. 5, 8 och 9,
Universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå,
• Historisk-filosofisk fakultets riktlinjer,
• Doktorandutbildningen vid institutionen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Susanne Carlsson, susanne.carlsson@antiken.uu.se telefon 018-471 2086, docent Sami Uljas, sami.uljas@egyptologi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2019, UFV-PA 2019/2098.

Ansettelsestype: Prosjekt lenger enn 6 måneder
Arbeidstid: Heltid
Tiltredelse: 2020-01-01
Lønn: Fast lön
Antall ledige stillinger: 1
Arbeidsomfang: 100 %
Sted: Uppsala
Fylke: Uppsala län
Land: Sverige
Referansenummer: UFV-PA 2019/2098
Tillitsvalgt:
  1. Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  2. ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  3. Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publisert: 19.06.2019
Søknadsfrist: 16.09.2019
Nettsted: https://uu.varbi.com/what:job/jobID:277051/where:80/