Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det interdisciplinära forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa, utvärdera och implementera komplexa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilotstudier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE samt andra forskargrupper har genomförts på plattformen..

Det övergripande målet med forskningsprojektet Stepstones (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical conditionS)-Implement är att implementera och studera implementeringsprocessen av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga fysiska sjukdomstillstånd vid sex universitetssjukhus i Sverige. Vidare syftar projektet till att studera förutsättningarna att anpassa och implementera programmet i andra länder än Sverige såsom Sydafrika. Stepstones övergångsprogram är utvecklat tillsammans med ungdomar, föräldrar och vårdpersonal. 

Arbetsuppgifter
Personen vi söker ska arbeta med forskningsprojektet Stepstones-Implement tillsammans med andra forskare, ungdomar, deras vårdnadshavare och vårdpersonal. Doktorandprojektet kommer främst handla om att insamla och rapportera data från implementeringsstudien Stepstones-Implement som genomförs i Sverige samt genomföra en processutvärdering av implementeringen. Vidare ska projektet utforska möjligheterna att anpassa och implementera programmet för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd i Sydafrika. Arbetsuppgifterna inkluderar att: rekrytera och hålla kontakt med studiedeltagare; samla in data genom intervjuer och frågeformulär; mata in data i databas; analysera och rapportera kvalitativa och kvantitativa data samt sammanfatta forskningslitteratur. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska:

 • ha en magister- eller masterutbildning inom relevant område, såsom omvårdnad, vårdvetenskap, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete eller medicin.
 • prata och skriva det svenska språket flytande.
 • ha en utmärkt förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
 • ha goda kunskaper om och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder.
 • ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
 • ha god förmåga att kommunicera med ungdomar, vårdnadshavare, vårdpersonal samt kollegor från olika akademiska discipliner.
 • vara lösningsorienterad och noggrann.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det följande är meriterande:

 • goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med forskningsmetoder som används inom forskningsprojektet Stepstones-Implement t.ex. implementerings- och förändringsarbete, deltagande design, randomiserade kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter.
 • erfarenhet av forskning om ungdomars hälsa eller global hälsa, att skriva vetenskapliga publikationer samt av att arbeta i interdisciplinära miljöer
 • erfarenhet av datainsamling, datahantering samt att skriva ansökningar till forskningsfinansiärer samt Etikprövningsmyndigheten
 • intresse av att bidra till att kontinuerligt utveckla forskargruppens verksamhet
 • intresse av att bidra till forskargruppens goda arbetsmiljö
 • erfarenhet av dataanalys i programvarorna NVivo, SPSS, R och/eller STATA

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • Curriculum Vitae
 • Ett personligt brev (maximum två sidor)
 • Kopior på examensbevis
 • Examensarbete
 • Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14) och postdoktor samt projektledare Markus Saarijärvi (markus.saarijarvi@uu.se, 0739-29 20 88)

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2024, UFV-PA 2024/1548.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1548
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-06-03

Tillbaka till lediga jobb