Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Arbetsuppgifter
Detta doktorandprojekt fokuseras primärt på kunskap om olika metoder för litiumåtervinning och litiumextraktion. Detta inkluderar undersökning av olika hydrometallurgiska metoder som används för återvinning av litium från batteriavfall och förståelse av olika metoder som används för utvinning av litium. Då återvinning av grundämnen som används i litiumjonbatterier har blivit ett viktigt ämne för att säkerställa cirkularitet och resurseffektivitet är målet i projektet att förbättra effektiviteten av återvinning och utvinning av litium från avfallsresurser. 

Projektet kommer att kräva användning av olika analysverktyg såsom SEM, XRD, FTIR med flera samt användning av olika elektrokemiska tester. Det slutliga målet med detta projekt är att öka kunskapen och förståelsen inom detta område och ta nästa steg för att öka effektiviteten av litiumåtervinning och utvinning.

Doktoranden kommer att vara involverad i samarbeten, planera och utföra experiment och därigenom få erfarenhet av återvinning av batterimaterial, elektrokemi och analystekniker.

De huvudsakliga uppgifterna i doktorandstudierna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Studenten kommer också att ta forskarutbildningskurser relaterade till forskningsämnena. Den framgångsrika kandidaten förväntas utföra högkvalitativ forskning som en del av ett team, i syfte att sprida resultaten via referentgranskade tidskrifter med hög inverkan, samt vid nationella och internationella konferenser.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha: 

  • avlagt examen på avancerad nivå i kemi- eller materialvetenskap eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • kunskap om återvinning av batterimaterial
  • förmågan att uttrycka dig tydligt, dokumentera experimentellt arbete och att samarbeta med andra i en forskningsmiljö

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi; reza.younesi@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2024, UFV-PA 2024/455.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/455
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-06
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb