Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Leif Anderssons forskargrupp söker en mycket motiverad kandidat med förmåga att arbeta självständigt och med ett starkt intresse för att genomföra en forskarutbildning vid Uppsala universitet i genomik med specialisering inom evolutions- och populations-genomik. Studien kommer fokusera på att utforska mekanismer som ligger bakom genetisk anpassning i naturliga populationer.

Mer information om gruppen: https://www.imbim.uu.se/research-groups/genetics-and-genomics/Andersson_Leif/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur olika arter anpassar sig till sin miljö och identifiera specifika gener och mutationer som bidrar till denna evolutionära process. Vi vill också undersöka den specifika funktionen av de gener som bidrar till genetisk anpassning. Projektet kommer att baseras på helgenomsekvensdata från sill, Darwinfinkar och flera andra arter. Forskningsprojektet innebär omfattande bioinformatiska analyser för att studera hur naturlig selektion påverkar genetisk mångfald och bidrar till genetisk anpassning.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationer
Personen vi söker skall ha en akademisk examen på masternivå eller motsvarande (240 högskolepoäng) inom genetik, genomik och/eller bioinformatik. Kunskaper i populationsgenetik, statistik och bioinformatik samt erfarenhet av analys av genomsekvensdata är ett krav. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Kandidatens personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen

Bedömning sker enligt följande kriterier 
Uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet. 

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. 

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci - Uppsala universitet (uu.se). Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ 7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan, skriven på engelska, mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten, iii) eventuella publikationer och kopia av masteruppsats eller motsvarande (pdf-format), åtföljt av iv) kontaktinformation för åtminstone två referenser (telefon och epostadress).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Leif Andersson, leif.andersson@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2023, UFV-PA 2023/3368.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3368
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-13
Sista ansökningsdag 2023-09-27

Tillbaka till lediga jobb