Uppsala University, Department of Materials Science and Engineering

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik
vid avdelningen för medicinsk teknik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet

Avdelningen för medicinsk teknik är en del av institutionen för materialvetenskap, och arbetar med  grundläggande mekanismer för utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system. Avdelningen består av två grupper. BioMaterial Systems (BMS) och Enabling Microtechnologies for Biomedical and Life science Applications (EMBLA)

Läs mer om avdelningen för medicinsk teknik

Om forskargruppen
Den interdisciplinära forskargruppen EMBLA som leds av professor Maria Tenje består av forskare med bakgrund inom materialvetenskap, nanoteknik, kemi och biologi. Gruppen bedriver framgångsrik och internationellt erkänd forskning inom organs-on-chip och droppbaserad mikrofluidik. Vi använder mikrotillverkningstekniker kombinerade med mikrofluidik för att utveckla nya plattformar för visualisering och karakterisering av celler för att lära oss mer om människans biologi. Vi tar upp både grundläggande forskningsfrågor och utvecklar mikrosystem som inom en snar framtid kan hitta kliniska och industriella tillämpningar.

Gruppen samarbetar med forskarlag vid flera olika svenska och utländska universitet.

Forskningsprojekt
Projektet FATE syftar till att förstå hur växtceller får sin ”identitet”, dvs. vad som gör att olika typer av celler utvecklas på rätt plats och vid rätt tidpunkt under växtens utveckling.EMBLA-gruppen ingår i projektet med ansvar att ta fram nya mikrofluidala metoder för att kunna odla och studera växtceller under fullt kontrollerade former.

Den här doktorandtjänsten ingår i ett nystartat forskningsprojekt, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som involverar fem olika forskargrupper vid universiteten i Uppsala, Linköping och Umeå, koordinerat av SLU-Umeå.

Läs mer om Umeå Plant Science Centre här

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

Dina arbetsuppgifter innebär forskning inom mikrofluidik och mikrosystemteknik för att utveckla miniatyriserade system där växtceller kan odlas och stimuleras under kontrollerade former, s.k. plant-on-chip. Arbetet innebär särskilt att med hjälp av renrumsbaserade tillverkningstekniker skapa mönstrade ytor vilka kan användas för att kontrollera vidhäftning och tillväxt av växtceller och på så sätt skapa mönster av olika celler i bestämda strukturer. Både kemiska och fysiska mönster skapas och utvärderas. Du förväntas också forska fram ett mikrosystem som, i kombination med de mönstrade ytorna kan stimulera individuella celler både mekanisk och elektriskt vid bestämda tidpunkter.

Du använder de tillverkade systemen för att studera hur differentieringen av cellerna påverkas av det mönster de ingår i och de externa stimuli de utsätts för. Utvärderingen sker bland annat med hjälp av olika typer av mikroskopi.

Kvalifikationskrav
Master- eller civilingenjörsexamen med specialisering inom medicinsk teknik, teknisk fysik, nanoteknik, materialvetenskap, maskinteknik, bioteknik eller motsvarande, där tillverkning eller användning av mikrosystem eller mikrofluidala system ingick i ditt examensprojekt.

Vi kräver goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Önskvärt/Meriterande i övrigt
Dokumenterad kunskap av tillverkning och experimentellt arbete inom både mikrosystemteknik samt mikrofluidik är meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av cellodling, infärgningsprotokoll och mikroskopi är meriterande liksom kunskap om cellanalystekniker. Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter gällande odling av växtceller.

Vi söker dig som är en kreativ person med fokus på att lösa problem med nya tekniker och metoder. Du har en stark motivation att genomföra doktorandstudier inom detta tvärvetenskapliga ämne där du på ett fokuserat sätt tar dig an arbetsuppgifterna. Du har lätt att ta till dig kunskap från andra ämnesområden än ditt egna. Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer och söker dig som är en strukturerad person med god analytisk förmåga, intresse av att planera och leda egna projekt med god förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. God kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt, värderas högt.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

Avlagt examen på avancerad nivå eller Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller På något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, din tidigare forskningserfarenhet och varför du vill doktorera.
2) CV (max. 2 sidor)
3) En kopia av din masterexamen och dina kursbetyg. Även studenter som tar sin examen under våren 2023 är välkomna att söka.
4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner
5) Lista på relevanta publikationer (inklusive masteruppsats)

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Maria Tenje, (maria.tenje@angstrom.uu.se), dr Susan Peacock (susan.peacock@angstrom.uu.se) eller dr Stéphane Verger (stephane.verger@umu.se).

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-13 UFV-PA 2023/3176.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3176
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-12
Sista ansökningsdag 2023-10-13

Tillbaka till lediga jobb