Uppsala universitet,Institutionen för materialvetenskap

Doktorand i beräkningsmekanik: sprickmodellering av batterier över längd- och tidskalor

vid avdelningen för tillämpad mekanik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik

Tjänsten är placerad vid avdelningen för tillämpad mekanik (TIM), Institutionen för materialvetenskap. Vi arbetar med forskning inom materialmekanik med tillämpningar främst inom livsvetenskap, material- och strukturutveckling samt energirelaterade områden. Forskningen som bedrivs är ofta multidisciplinär och sträcker sig från tillämpade projekt i nära samarbete med industrin till grundläggande akademisk forskning.

Projektbeskrivning: Under upprepad laddning och urladdning uppstår betydande deformationer i litiumjonbatteriers elektroder, vilket resulterar i mikroskopiska sprickor som leder till minskad kapacitet och batterilivslängd. Förståelsen för varför, var och hur dessa sprickor utvecklas och växer är väldigt begränsad. I detta forskningsprojekt, som genomförs i gränssnittet mellan mekanik och kemi, använder vi multifysiska datormodeller för att studera deformationsmekanismer i batterielektroder, med stöd av högupplösta sprickexperiment utförda vid synkrotronljusanläggningar. Projektet förväntas öka förståelsen för batterisprickor och deras koppling till elektrodmorfologi, struktursammansättning och elektrokemisk cykling, och möjliggöra en designändring av elektrodmikrostrukturen för att öka batteriernas kapacitet och livslängd. Projektet är därmed ett viktigt bidrag till utvecklingen av morgondagens batterier.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand är dina arbetsuppgifter att studera sprickbildningsfenomen i litiumbatterier i flerskaliga multifysiska numeriska sprickmodeller, utföra sprickexperiment vid synkrotroner och vid Ångströmlaboratoriet. Arbetet sker i en internationell miljö och du förväntas publicera resultatet av dina studier i vetenskapliga tidskrifter och presentera dem på internationella konferenser. Du handleds av forskare inom både mekanik och kemi, och samarbetar med mer juniora forskare i relaterade projekt.

Kvalifikationskrav
Master- eller civilingenjörsexamen med studier i fysik, beräkningsvetenskap, mekanik, eller motsvarande.

Vi kräver mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av något eller flera av följande kommer att betraktas som meriterande:

 • programmeringserfarenhet (t.ex. fortran, python)
 • kontinuummekanik
 • termodynamik
 • finita elementteorier
 • mekaniska experiment
 • Intresse av datorsimuleringar

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som förmåga att självständigt planera och utföra arbete, att ha god samarbets- och kommunikativ förmåga samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig,  med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Isaksson (per.isaksson@angstrom.uu.se) eller Docent Guiomar Hernández (guiomar.hernandez@kemi.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023, UFV-PA 2023/3113.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl. överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3113
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-28
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb