Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 60 mkr och har ca 85 anställda. Vid Campus Gotland har institutionen 14 anställda och bedriver främst kurser inom kandidatprogrammen Systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, samt Digital affärsutveckling.

Informationssystem vid Uppsala universitet omfattar det vetenskapliga studiet av användning och utveckling av IT-baserade informationssystem. Systemens hela livscykel beaktas, liksom samspelet mellan system, utvecklare, användare och verksamhet. Anställningen avser placering på Campus Gotland.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning inom informationssystem och programvaruteknik. I anställningen ingår bland annat undervisning i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och administration. Inriktningen på anställningen avser system- och programutveckling. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. För aktivt deltagande i institutionens arbete krävs i stor utsträckning närvaro på arbetsplatsen.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Kunskaper inom databaser (SQL), interaktionsdesign, systemutveckling, webbdesign och Python samt erfarenhet av undervisning i dessa, är meriterande.

Övrig skicklighet: Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
  • Lista med referenspersoner

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat 2 år. Omfattning är 100 % eller enligt överenskommelse. Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jakob Bandelin, jakob.bandelin@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2023, UFV-PA 2023/1971.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1971
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-20

Tillbaka till lediga jobb