Uppsala University, Department of Information Technology

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats

Institutionen för informationsteknologi strävar mot att främja och öka medvetenheten om forskning om lika villkorsaspekter inom IT. Detta mål är i linje med EU:s nyligen offentliggjorda etiska riktlinjer för tillförlitlig AI (även om det är i ett snävare sammanhang), som anger att mångfald, icke-diskriminering och rättvisa är viktiga krav för att uppnå AI och teknik som är etiska, lagliga och robusta. 

För att uppnå detta mål avser institutionen för informationsteknologi att rekrytera fyra postdoktortjänster vid institutionen med fokus på lika villkorsaspekter inom IT. Varje position kommer att ha en 2-årig varaktighet.

Tjänsterna planeras att starta från 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter: Anställningen är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte med mer än 20%.

Kvalifikationskrav (generella): För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

 

Forskningsprojekt

Projekt 1
Postdoktor inom statistisk design av experiment/statistiskt urval
vid avdelningen för beräkningsvetenskap. Anställningen ingår också i nätverket Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och erbjuder en rik och mycket tvärvetenskaplig forskningsmiljö.               

Projektet involverar grundläggande forskning om statistisk design av experiment med rättvisa begränsningar. Målet med projektet är att bygga algoritmer för att generera både - "one-shot" och sekventiell design av experiment som resulterar i balanserade samplingsegenskaper, med rättvisa och jämställdhetsaspekter beaktade. De utvecklade metoderna kommer att användas för att utforma mikrobiomstudier. Som ett "proof-of-concept" kommer vi att utnyttja tillgängliga storskaliga datauppsättningar som SCAPIS- eller SIMPLER-kohorter från vilka vi kan extrahera balanserade och rättvisa fallkontrollkohorter.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i matematisk statistik, maskininlärning, beräkningsvetenskap, signalbehandling, beräkningsstatistik, datorseende, matematik, beräkningsbiologi, biostatistik, bioinformatik eller annat relevant område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematisk statistik, maskininlärning, beräkningsvetenskap, signalbehandling, beräkningsstatistik, datorseende, matematik, beräkningsbiologi, biostatistik, bioinformatik eller annat relevant område. Den sökande måste ha en stark bakgrund inom matematiska vetenskaper, goda programmeringsförmåga (t.ex. i Python/Julia) och ett intresse för tvärvetenskaplig forskning. God kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska i skrift och tal är också ett krav. Erfarenhet av studier av mikrobiom och/eller visad erfarenhet av att bedriva tvärvetenskaplig forskning är meriterande. Forskningserfarenhet inom området aktivt lärande, statistisk sampling, design och analys av datorexperiment (DACE), surrogatmodellering eller Bayesisk optimering är särskilt meriterande. Erfarenhet av mikrobiomdatauppsättningar eller andra sammansättningsdatakällor också meriterande.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Prashant Singh, tel: +46(0)18-471-5412,  e-post: prashant.singh@it.uu.se

Fullständig annons och ansökningsanvisningar (UFV-PA 2023/971)

 

 

Projekt 2

Postdoktor inom interaktiv och förklarlig maskininlärning för människa-robotinteraktion
vid avdelningen för systemteknik. Man kommer även ha ett nära samarbete med Uppsala Social Robotics Lab. Projektet sammanför människa-robot interaktion med förklarbara maskininlärning inom en projekt som utveckla robotar som kan "läras ut" en uppgift till olika användare. Projektet syftar till att skapa ett kontextuellt, socialt lämpligt maskinbeteende som följa EU “Ethics Guidelines for Trustworthy AI”.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i datavetenskap, maskininlärning eller robotik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap, maskininlärning eller robotik. Kunskap och visad erfarenhet av att designa, implementera och utvärdera maskininlärningssystem krävs. God kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift, krävs. Erfarenhet av interaktiv maskininlärning från demonstration eller förklarlig maskininlärning är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med och implementera robotarkitekturer (d.v.s. system bestående av robot(ar) plus flera externa in-/utgångsenheter). Ett intresse för de sociala och etiska konsekvenserna av AI och robotik skulle vara särskilt uppskattat.  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Katie Winkle, e-post: katie.winkle@it.uu.se eller David Sumpter, tel: +46(0)18 471 6226, e-post: david.sumpter@it.uu.se

Fullständig annons och ansökningsanvisningar (UFV-PA 2023/972)

Projekt 3

Postdoktor inom datavetenskap med inriktning mot professionella kompetenser och lika villkor
vid avdelningen Vi3. Projektet leds av en tvärvetenskaplig grupp av forskare och lärare från avdelningarna datalogi och Vi3. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur studenter utvecklar yrkeskompetenser relaterade till lika villkor inom datavetenskap genom att delta i lärandeaktiviteter där dessa kompetenser behövs. I detta sammanhang hänvisar termen "lika villkor" till tillvägagångssätt relaterade till mångfald, rättvisa, inkludering och tillgänglighet (DEIA) och dess koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som anges i den svenska diskrimineringslagen. Projektet samlar ett högt tvärvetenskapligt team bestående av experter inom data- och ingenjörsutbildning, artificiell intelligens och social data science.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i datavetenskap eller ämnesdidaktik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett ämne som motsvarar datavetenskap eller ämnesdidaktik. Utmärkta färdigheter i engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Meriterande är erfarenhet av utbildningsvetenskaplig forskning, kunskap om den svenska utbildningskulturen och dess utbildningssystem, erfarenhet relaterad till lika villkorshetsaspekter som mångfald, jämställdhet, inkludering och tillgänglighet. Erfarenhet av att studera bias eller etiska aspekter av teknik samt erfarenhet av kvantitativa metoder såsom, men inte begränsat till, statistik och Social Network Science är meriterande.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Daniels, e-post: mats.daniels@it.uu.se, Maria Andreina Francisco, e-post: maria.andreina.francisco@it.uu.se, Davide Vega D’Aurelio, e-post: davide.vega@it.uu.se.

Fullständig annons och ansökningsanvisningar (UFV-PA 2023/973)

 

Projekt 4

Postdoktor i människa-robot interaktion med fokus på genusmedvetenhet hos sociala robotar och autonoma agenter
vid avdelningen för visuell information och interaktion vid institutionen för informationsteknologi, laboratoriet för social robotik.  Projektet kommer att fokusera på att utveckla och utvärdera metoder för algoritmisk rättvisa och genuskänslig design för att motverka genusmässiga fördomar i sociala robotar och autonoma system. 

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i människa-robotinteraktion eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i människa-robotinteraktion eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften. Goda programmeringskunskaper och vilja att arbeta i ett tvärvetenskapligt team krävs. Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav. Erfarenhet av programmering av robotar, maskininlärning och att genomföra användarstudier är meriterande. Ämnet är mycket tvärvetenskapligt och kräver intresse för människocentrerad design, samhällsvetenskap och psykologi. Ett intresse för sociala och etiska konsekvenser av AI och robotik är särskilt meriterande.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ginevra Castellano Ginevra Castellano, e-post: ginevra.castellano@it.uu.se eller Didem Gurdur Broo, e-post: didem.gurdur.broo@it.uu.se.

Fullständig annons och ansökningsanvisningar (UFV-PA 2023/974)

 

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb