Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution i sitt slag med cirka 250 anställda. Vår verksamhet är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL); geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att undersöka jordens historia förstår vi hur vår planet har utvecklats över tid och hur hållbar utveckling drar nytta av denna kunskap.
Den utvalda kandidaten kommer att vara medlem i LUVAL-programmet, som omfattar utbildning och forskning inom meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Ämne
Restaurering av dränerade våtmarker är ett globalt mål på grund av de många fördelar som detta innebär för samhället, bland annat ökad biologisk mångfald, kolinlagring och ökad trygga vattenresurser. Det finns dock begränsad kunskap om hur restaurering påverkar torvmarkernas hydrologiska funktion under varierande rums- och tidsförhållanden.

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand som kommer att undersöka effekterna av återfuktning av torvmarker och växtsammansättning på hydrologisk funktion, torvegenskaper och mikroklimat genom att samla in fältdata och kombinera dem med laboratorieanalyser samt avancerade beräkningsmodeller. Anställningen är en del av ett internationellt forskningsprojekt som finansieras av det svenska forskningsrådet forskningsråd för hållbar utveckling, och doktoranden kommer att ha ett nära samarbete med ekologer och fjärranalysforskare i ett internationellt team.
Doktorandens arbetsuppgifter omfattar fält-, laboratorie- och modellbaserad forskning samt statistiska analyser och skrivande av vetenskapliga artiklar. Doktoranden kommer att arbeta i ett team och förväntas bidra till projektets övergripande framsteg. Doktorandutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier inklusive kurser och litteraturstudier. Den sökande kommer också att ha möjlighet att delta i undervisning/handledning och andra uppgifter vid institutionen, vilket kan förlänga tjänsten med upp till högst 20%.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom miljövetenskap, hydrologi, miljöteknik, geovetenskap eller andra relevanta ämnen, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

De sökande måste uppfylla ovanstående krav innan antagningen kan påbörjas. Du skall ha goda kunskaper i engelska i skrift och tal. Goda färdigheter i fältarbete, databehandling och numeriska färdigheter är en förutsättning. Kandidaten måste också ha ett giltigt EU-körkort Klass B när fältarbetet inleds.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av hydrologisk modellering, GIS, fältarbete, hydro-biogeokemi i våtmarker och programmering (t.ex. Matlab, R) är mycket fördelaktigt. Det är en fördel om du är analytisk, kreativ och har god samarbets- och initiativförmåga samt kan arbeta självständigt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:

 1. En ensidig personligt brev med en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen, vad som motiverar dig att söka denna tjänst och önskat startdatum.
 2. En curriculum vitae.
 3. En verifierad lista över kursbetyg och en kort beskrivning av din utbildning.
 4. En kopia av ditt certifikat för examen på avancerad nivå.
 5. Ditt examensarbete/avhandlingsrapport (färdigt eller i ett utkast).
 6. Namn och fullständiga kontaktuppgifter till två referenser (inklusive e-postadress och telefonnummer).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Grabs thomas.grabs@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2023, UFV-PA 2023/993.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01 eller enligt överrenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/993
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-26

Tillbaka till lediga jobb