Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar nu och för framtiden. Institutionen har åtta avdelningar, inklusive Myfab, som är vår infrastruktur för renrumsforskning.

Avdelningen för solcellsteknik bildades som självständig avdelning 2020, men verksamheten i form av en väletablerad forskargrupp har funnits på Uppsala universitet sedan 1994. Avdelningen har för närvarande ett 20-tal medarbetare och vi rekryterar några ytterligare personer under 2023, eftersom vi startar flera nya projekt. Läs om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se/solcellsteknik/ En forskarutbildning vid avdelningen för solcellsteknik ger dig en bred kunskapsbas inom materialvetenskap och solcellsteknik för arbete inom akademisk forskning eller industri.

Forskningen på avdelningen för solcellsteknik spänner från grundläggande förståelse till utveckling av effektiva och potentiellt billiga solceller baserade på tunnfilmstekniker. Vårt fokus är på material som innehåller kalkogener, såsom svavel och selen, till exempel (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 (CIGS) and Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS), men även perovskiter, såsom ZrBaS3 och bly och jod-baserade perovskiter. Avdelningen har egna laboratorier i Ångströmlaboratoriets renrum och mycket av forskningen bedrivs i mindre eller större samarbeten. En del av forskningen i gruppen fokuserar på användningen av synkrotronbaserade metoder för att studera tunnfilmssolceller.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Tunnfilmssolceller erbjuder en hållbar lösning för energiomvandling och möjligheter att användas i högpresterande enheter (tandemsolceller). En viktig utmaning i tunnfilmssolceller är förståelsen av den atomära och kemiska strukturen och deras ytor/gränsskikt och hur de förändras under tillverkningsprocesser eller drift, vilket kan begränsa deras prestanda.

Syftet med projektet är att få en grundläggande förståelse för de atomära och kemiska strukturerna i tunnfilmssolceller under processförhållanden eller utomhusrelevanta miljöer. Fokus kommer att ligga på CIGS och CZTS tunnfilmssolceller, med det övergripande målet att öka deras prestanda.

Projektet är också en del av MSCA COFUND-projektet PRISMAS vilket erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Arbetsuppgifter
I projektet kommer du att arbeta med både solcellstillverkning och materialkaraktärisering främst genom att använda röntgenmetoder, samt dataanalys och publicering av forskningsresultat. Du förväntas utföra det mesta av experimentarbetet vid storskaliga synkrotronljussanläggningar (prioritet: MAX IV-laboratoriet i Lund/Sverige), men även syntes av dedikerade prover för analys i renrumsanläggningen i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Speciellt kommer högtryckröntgenfotoelektronspektroskopi vid Species strållinjen vid MAX IV att användas för att studera: i) tunnfilmstillväxt genom atomlagerdeponering; ii) dynamiska processer under uppvärmning och kemiska reaktioner på ytan av ljusabsorberande material och relaterade gränsskikt; iii) stabilitet under utomhusrelevanta miljöer och driftsförhållanden, dvs temperatur, luftfuktighet, syre.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med seniora forskare vid Fysiska institutionen, Lunds universitet och personal vid Species strållinje på MAX IV. En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV lab i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-04-30.

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en masterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands. För att den som har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng ska anses behörig vid Uppsala universitet, ska det i de 60 högskolepoängen på avancerad nivå ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha en masterexamen inom ett relevant område, till exempel fysik, teknisk-fysik, kemi, eller materialvetenskap eller motsvarande som inkluderar kurser i fasta tillståndets fysik, avancerad materialkarakterisering och ytvetenskap/kemi, halvledarfysik eller solceller.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Vi kräver mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har kunskap och dokumenterad laboratorieerfarenhet av röntgenmaterialkarakteriseringsmetoder, i synnerhet röntgenfotoelektronspektroskopi, ytkemiska reaktioner och/eller tunnfilmsteknik (d.v.s. atomlagerdeponering eller andra vakuummetoder), solceller och/eller halvledarmaterial.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som förmåga att självständigt planera och utföra arbete, att ha god samarbets- och kommunikativ förmåga samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
  • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning. Ansökan ska skrivas på engelska.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Uppsala universitet välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Om anställningen
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år, enligt HF 5 kap §7. Omfattningen är heltid. Beräknad start 2023-09-01. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen eller forskningsprojektet lämnas av: Professor Charlotte Platzer Björkman (charlotte.platzer@uu.se) eller dr Natalia Martin (Natalia.Martin@angstrom.uu.se)

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 Maj 2023, UFV-PA 2023/839

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Enl överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/839
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb