Department of Physics and Astronomy

Doktorand i Energimaterialens Fysik med inriktning mot korrosionsbeständiga material (MSCA COFUND-projektet PRISMAS)

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Projektet drivs av forskningsprogrammet Kemisk och biomolekylär fysik vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Inom detta program fokuserar vi på att förstå materiens grundläggande egenskaper och ultrasnabba processer på atomlängd och tidsskalor på Ångström och femtosekunder. Vi har en ledande ställning när det gäller användningen av röntgenstrålar för att undersöka atomer, molekyler samt kemiska och biomolekylära system. Vi utvecklar och tillämpar nya röntgenmetoder och instrument och strävar efter att avslöja hur egenskaperna hos ett system beror på dess elektroniska struktur och dynamik, med tillämpningar inom miljö, biofysik och kemiska system. Vi befinner oss i en liv och inspirerande forsknings- och undervisningsmiljö med en stark och mycket aktiv doktorandrepresentation. Vi utför experiment vid synkrotronstrålningsanläggningar och röntgenfrielektronlaser i kombination med femtosekundlaserspektroskopi vid Uppsala universitet.

Projektet är en del av MSCA COFUND-projektet PRISMAS, vilket erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Kan vi förstå katalys på molekylär nivå, på atom- och elektronnivå? Kan vi använda detta för att hitta nya sätt att omvandla solens energi till lagringsbara energiformer? Allt detta kräver en grundläggande förståelse av de fotoinducerade fysiska och kemiska processerna i molekyler och material, och det är här vi behöver dig. Du kommer att använda röntgenspektroskopi för att undersöka de geometriska och elektroniska strukturerna hos molekylära system, särskilt kring ett utvalt grundämne i systemen och när systemen utvecklas i tiden efter att ha absorberat en synlig foton och när de omvandlas i kemiska reaktioner. För detta kommer du att delta i utvecklingen och användningen av de möjligheter som erbjuds vid nya MAX IV-synkrotronkällan för tidsupplöst röntgenspektroskopi av molekylära system och material.  Vi vill pumpa (excitera) systemet med en synlig laserpuls och undersöka det med en tidsfördröjd sekvens av röntgenpulser för att få tillgång till processer i intervallet från flera hundra picosekunder till millisekunder, vilket är typiska tidsskalor för katalytiska reaktioner.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla och testa nya system för datainsamling och detektion med hjälp av moderna detektorer och höghastighetsräkningselektronik. Eftersom MAX IV är en så intensiv röntgenkälla, eftersom dess röntgenstrålar kan fokuseras så väl och eftersom det är en så stabil källa, har vi med din utveckling en chans att minska datainsamlingstiderna med två storleksordningar jämfört med den nuvarande tekniken. Med stöd av vårt team kommer det att vara din uppgift att utforska och karakterisera olika detektorer och datainsamlingssystem för att tänja på gränserna för nuvarande mätningar med optisk pump och röntgensond (särskilt baserat på tidskorrelerade räknesystem för enstaka fotoner och FPGA-baserad datareduktion med hög hastighet). Tillsammans kommer vi att visa hur detta är avgörande för att undersöka fotoinducerade processer i kemiska, bioorganiska och materialvetenskapliga system vid operandoförhållanden. Du kommer att få möjlighet att arbeta särskilt med C-H-aktivering eller CO2-reduktion med fotokatalysatorer och komplex av övergångsmetaller. Du kommer att publicera dina proof-of-concept-undersökningar i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer-revieds för att visa de internationella röntgen- och katalysatorgrupperna den metod du använder. 

Som en del av PRISMAS innebär en plats i doktorandutbildningen att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV laboratorium i Lund, Sverige, där du kommer att delta i vårt samarbete med grupper vid Balder-beamline vid MAX IV och Uppsala universitet. Ytterligare utstationeringar och/eller kortare vistelser kommer att ordnas i samförstånd med forskarprojektets handledare för att utföra kompletterande tidsupplösta experiment i laboratorier hos våra samarbetspartners i Europa och vid andra storskaliga röntgenanläggningar. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02.

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel fysik, kemi eller materialvetenskap.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Det är en absolut förutsättning att du behärskar engelska flytande i både skrift och tal.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Du bör vara mycket motiverad att bedriva experimentell forskning i ett aktivt team med intresse för att utforska nya vägar och fördjupa dig i grundläggande aspekter av katalys, fysik eller kemi samt i avancerade system för signalspaning och datainsamling.

Ytterligare kvalifikationer som kan ge dig en fördel i ansökningsprocessen är följande

 • Erfarenhet av tidskorrelerad enkelfotonräkning (TCSPC), inklusive detektorer och räkningselektronik.
 • Erfarenhet av datareduktion och programmering (företrädesvis Python).
 • Öppenhet för att förvärva nya färdigheter, särskilt när det gäller datahantering, elektronik, programmering och FPGA-programmering.
 • Erfarenhet av spektroskopiexperiment.
 • Erfarenhet av röntgenspektroskopi
 • Erfarenhet av picosekund- eller femtosekund-pulserade laserkällor.

Vikt kommer även att läggas på kandidatens samarbetsförmåga, driv, självständighet samt hur kandidatens erfarenheter och kunskaper kan stärka pågående forskning på institutionen.

Övrigt
Ansökan ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Uppsala University välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. 

Om anställningen
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Beräknad start 2023-09-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Philippe Wernet (philippe.wernet@physics.uu.se) eller Justus Just (justus.just@maxiv.lu.se)

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 Maj 2023, UFV-PA 2023/793.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/793
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb