Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Åke Lundkvists grupp vid IMBIM söker nu en motiverad kandidat med förmågan att arbeta självständigt och med ett starkt intresse för att bedriva doktorandstudier i mikrobiologi vid Uppsala Universitet. Forskningsprojektet kommer att fokusera på att studera enzymhämmare mot Flavivirus och Coronavirus.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Flavivirus och coronavirus med spridning från djurriket orsakar flera humana sjukdomar med ökande utbredning. Dock finns det för närvarande ingen godkänd specifik behandling eller något profylax mot virus inom Flavivirussläktet, som Tick-borne encefalit (TBE), Zika, West Nile, Dengue, eller Coronavirus som SARS, MERS och det nya Coronavirus SARS-CoV-2. Projektet syftar till att identifiera och testa nya enzymhämmare mot Flavivirus och Coronavirus med hjälp av en kombination av in-silico (datorsimuleringar), enzymatiska och cellbaserade tekniker. Dessutom ingår avancerade metoder inom strukturell biologi och biofysik. Projektet kommer främst, men inte enbart, att fokusera på TBE och SARS-CoV-2 virus.

Kvalifikationer: Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en masterexamen eller motsvarande med inriktning mot infektionsbiologi, biokemi eller molekylärbiologi. Vi letar efter en kandidat med grundläggande kunskaper om mikrobiologi och helst laboratorieerfarenhet i virala molekylära metoder. God kunskap om viruscellodling och bioinformatik krävs. Kandidaten förväntas ta egna initiativ samt att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. God förmåga att behärska engelska i skriftlig och muntlig form är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Studietiden för heltidsanställning är högst fyra år. Villkor för forskarutbildning finns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7.

Formella skyldigheter: Den framgångsrika kandidaten kommer att bedriva forskning och doktorandstudier. Detta involverar infektionsförsök i olika djurmodeller samt molekylundersökningar av de använda virusen, molekylanalys, cellkultur och olika bioinformatikverktyg. Andra uppgifter vid institutionen, dvs administration och undervisning, kan inkluderas i anställningen upp till en högsta nivå på 20%.

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten, iii) eventuella publikationer och kopia av masteruppsats eller motsvarande (pdf-format), åtföljt av iv) kontaktinformation för åtminstone två referenser (telefon och e-postadress).

Lön: Enligt lokalt avtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

För ytterligare information om befattningen kontakta: Åke Lundkvist, ake.lundkvist@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2020, UFV-PA 2020/1123.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1123
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-04-07

Terug naar vacatures