Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik bedriver forskning inom områdena kärnreaktioner (för tillämpningar som kärnenergi, cancerterapi eller transmutation av kärnavfall), kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll (inkapsling av använt kärnbränsle, kärnkraftverkens framtida behov och icke-spridningsfrågor), neutrondiagnostik för fusionsreaktroer och interaktioner mellan höghastighetsjoner och olika material. Avdelningen för tillämpad kärnfysik erbjuder utbildning och expertis inom instrumentering, numerisk modellering och datorsimulering av kärnreaktioner och interaktioner samt kärntekniska mättekniker.

Forskningsgruppen där du kommer att vara aktiv fokuserar på mättekniker, instrumentering och analysmetoder för sektorn för kärnenergi. Vi utvecklar tekniker som utnyttjar strålningen som sänds ut från radioaktiva material för att karakterisera olika material, t.ex. neutrontransmissionstomografi, gamma spektroskopi - och tomografi. Gruppen utvecklar också metoder för maskininlärning, regression och kvantifiering av osäkerheter i kärndata, inklusive applikation i studier av säkerhet i olika delar av kärnbränslecykeln.

Projektbeskrivning: I de flesta europeiska länder avser man ett geologiskt (djup-)förvar ab använt kärnbränsle. Det finns ett stort behov av att kunna karakterisera det använda bränslet i termer av dess egenskaper och hur det beter sig för att kunna förutspå dess påverkan för säkerhet i både transporter och i olika typer av förvar/lager. Hanteringen av den använda kärnbränslet kommer att bli en av de största industriella verksamheterna i Europa under de kommande decennierna med investeringar i storleksordningen 10:tals miljarder Euro enbart i Sverige. I detta sammanhang kommer du att bli en del av ett stort europeiskt forskningsprogram (EURAD, http://www.ejp-eurad.eu/) som nyligen har startat.

Mer specifikt så finns det flertalet icke-förstörande (NDA) mätmetoder utvecklade sedan tidigare som är baserade på att mär gamma- och neutronstrålningen från kärnbränslet. I EURAD-programmet planerar vi att:

 • Förbättra data- och osäkerhetsanalysen och metodiken för sådana NDA-tekniker som har testats vid det centrala lagret för använt kärnbränsle (Clab) i Sverige.
 • Bedriva utveckling av metoder baserade på maskininlärning och multivariat regression mellan parametrar som är kopplade till bränslets bestrålning i en kärnreaktor (t.ex. utbränning, initial anrikning, kyltid och nuklidinventarium) och experimentella observabler.
 • Baserat på det ovanstående och i samarbete med europeiska partners, ta fram rekommendationer för metoder att använda för karakterisering av det använda kärnbränslet som ska användas för att garantera en säker och ekonomisk drift av anläggningar at hantera det använda bränslet.

Forskningen kommer i huvudsak att bedrivas vid Uppsala Universitet men du förväntas även arbeta tillsammans med andra organisationer i programmet vid andra forskningsanläggningar i Europa.

Arbetsuppgifter: Som forskarstuderande ska du bedriva forskning både enskilt och i samarbete med forskarkollegor i din grupp. Resultat av forskningen ska presenteras både i akademiska och icke akademiska sammanhang. Du kommer att delta i seminarier, workshops och vid nationella och internationella konferenser. Du tar ansvar för ditt forskningsprojekt och aktiviteter som hör till ditt arbete och arbetet i din forskningsgrupp. Specifikt sker rapportering av försök och framsteg till dina handledare. Eftersom du är en student i forskarutbildning så kommer du att studera akademiska kurser enligt vad institutionen kräver för doktorander.

Du kommer att modellera, t.ex. reaktorsystem och materialsammansättningar med Monte Carlo-baserade datorkoder som Geant4, Serpent eller MCNP. Du kommer också att modellera strålningsdetektorers respons samt kärnbränslets egenskaper, olika detektorsystem samt mätsignaler från valda detektorsystem. Du kommer att analysera data från experimentella försök för att validera modeller eller för att genomföra multivariat regression och algoritmer för maskininlärning för att dra slutsatser om bränslets egenskaper. Du kan också delta i experimentella mätkampanjer för att samla in mätdata.

Kvalifikationskrav: En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. kärnteknik, fysik, teknisk fysik, medicinsk fysik, datavetenskap, eller liknande. Programmeringserfarenhet av exempelvis MATLAB, Octave, Python, R, C eller C++ eller FORTRAN. Mycket god förmåga att uttrycka sig väl på engelska i både tal och skrift.

Före en anställning kommer universitetet behöva utvärdera den sökandes möjlighet att få tillstånd till tillträde till kärntekniska anläggningar i Sverige samt möjlighet att erhålla en licens för att ha möjlighet använda relevant programvara, t.ex. MCNP.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet av arbete med statistik och dataanalys, inklusive multivariat dataanalys och algoritmer för maskininlärning.
 • Erfarenhet av arbete med instrumentation och detektorer för kärn- eller partikelfysik, datainsamlingssystem och simuleringsverktyg.
 • Erfarenhet av att använda olika simuleringsmiljöer.
 • Erfarenhet av att arbeta med olika datorverktyg för beräkning av stråltransport, t.ex. Geant4, Serpent eller MCNP.
 • Erfarenhet av att arbeta fysikorienterad forskningsmiljö, speciellt inom tillämpad kärnfysik eller liknande områden.
 • Förmåga att arbeta effektivt i en miljö som karaktäriseras av mångfald och att bidra till en god laganda.
 • Förmåga att arbeta självständigt och att ta personligt ansvar för projektets framskridande. 

Ansökningsförfarande: Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera:

 • ett personligt ansökningsbrev,
 • curriculum vitae,
 • en kopia av examensbevis med en sammanställning av betyg,
 • en kopia av eller en länk till examensarbetet
 • två referenser, varav minst en från akademin, samt ett rekommendationsbrev,
 • personliga omständigheter som kan påverka vår bedömning av dina meriter,
 • lista över publikationer (i förekommande fall), samt
 • annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-02-17 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Jansson, 018-4715841, peter.jansson@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2020, UFV-PA 2019/3972.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200217
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3972
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-12
Sista ansökningsdag 2020-01-02

Terug naar vacatures