Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.

Vaskulärbiologi-gruppen:
Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen ”Vaskulärbiologi” ledd av Lena Claesson-Welsh (https://igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/lena-claesson-welsh/), som kommer att fungera som huvudhandledare. Mark Richards och Anna Dimberg kommer att vara bihandledare för doktoranden. Vår forskargrupp studerar blodkärlsbiologi i cellkultur, möss och människa. Vi frågar hur blodkärlsnybildning regleras i normala processer och i sjukdomar, framförallt cancer och ögonsjukdomar. Vi är speciellt intresserade av läckage från blod och lymfkärl, hur det regleras, och hur det bidrar till sjukdomsprogression. Kunskapen kan sedan appliceras i utvecklingen av nya kliniska behandlingar mot överdrivet blodkärlsläckage.

Projektbeskrivning:
Blodkärl anläggs under fosterutvecklingen och nybildas i vuxenlivet i normala processer som vid träning, menstruationscykeln, och sårläkning. Vid sjukdomar som cancer, kroniska inflammatoriska processer och vid ögonsjukdomar sker en överdriven blodkärlsnybildning som leder till läckande och dysfunktionella kärl. Det skapar ödem och inflammation i vävnaden. Att begränsa blodkärlsläckade i patologiska processer är därför viktigt. Projektet baseras på en ny metod för mikroskopi-analys av läckande blodkärl exempelvis i huden. Substanser injiceras för att öka eller minska läckaget som studeras ”live” i multifotonmikroskop. Genom bildanalys kvantifieras läckaget och mekanismer undersöks genom korrelativ konfokalmikroskopi. Graden av läckage korreleras med utveckling av cancer eller ögonsjukdom (retinopati eller koroidal neovaskularisering). Rekombinanta musmodeller kommer att skapas genom CRISPR/Cas9 teknologi.

Viktiga tekniker och analysmetoder i projektet: Mikroskopering, immunfärgning/immunhistokemi, bildanalys, etablering och underhåll av musstammar, kvalitetskontroller, statistiska analyser, färdigställande av muntliga presentationer och manuskript. 

Doktoranden kommer att erhålla en grundlig utbildning i endotelcells-biologi, fluorescens-mikroskopering och bildanalys.

Doktorandtjänsten är fokuserad på utbildning och examen. Olika aktiviteter vid institutionen som till exempel utbildning och administrativt arbeta kan ingå till maximalt 20% av tiden. Doktorandtjänsten kommer att förlängas med den tid som åtgått till undervisning så att utbildningstiden motsvarar fyra års heltidsutbildning.

Kvalifikationskrav:
Ansökningar emotses från högt motiverade sökanden med en mastersutbildning i Biomedicin, (Molekylär) Medicin, Molekylär (Cell) Biologi eller liknande. Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är en absolut förutsättning; detta gäller också basal kunskap och skicklighet i experimentellt laboratoriearbete. Den sökanden bör vara mycket motiverad, organiserad, och en pålitlig lagspelare som också kan arbeta självständigt. Tidigare erfarenheter av immun-färgningar, fluorescens-mikroskopi och excel-baserad analys är viktiga. Kunskap i bioinformatik, statistiska analyser, bildanalys och programmering är en fördel.

Ansökningsförfarande:

  • Ett personligt brev med en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen och din erfarenhet av relevans för ansökan.
  • CV, kursintyg med betyg och kontaktinformation till två referenser.
  • En sidas beskrivning av möjligheter och begränsningar med multifoton- och konfokalmikroskopi, inklusive referenslista.
  • Masters-avhandling (final eller draft) och rekommendationsbrev kan också inkluderas.
  • Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Upplysningar om anställningen lämnas av Lena Claesson-Welsh, lena.welsh@igp.uu.se.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/799.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/799
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-13
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Terug naar vacatures