Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är cirka 120 varav ungefär 30 doktorander.

Arbetsuppgifter: En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I så fall omfattar anställningen längst 5 år.

Doktoranderna kommer att arbeta inom projektet "Random Structures and Algorithms". Projektet är inom sannolikhetsteori, speciellt kombinatorisk sannolikhetsteori, slumpgrafer, perkolationsteori, slumpnätverk, sekventiell analys och sorteringsalgoritmer under osäkerhet.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Den sökande bör ha en magister/masterexamen eller likvärdig som inkluderar kandidatexamen eller motsvarande i matematik eller åtminstone med all sannolikhet erhålla en sådan examen senast den 1 september 2018. Sökande skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort och koncist beskriver sig själv och sina forskningsintressen, tidigare erfarenheter och framtida visioner. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller arbetskopia därav) och kontaktuppgifter till högst tre referenspersoner. Vi önskar dock inga rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Erik Ekström, tel 018-4713834, e-post erik.ekstrom@math.uu.se, professor Svante Janson, tel 018-4713188, e-post svante.janson@math.uu.se, biträdande universitetslektor Cecilia Holmgren, tel 018-4713278, e-post cecilia.holmgren@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2018, UFV-PA 2018/837.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/837
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-07
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Terug naar vacatures