Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Institutionen för moderna språk har cirka 65 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer. Inom ramen för ämnesområdet ryska ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Kurserna ges som fristående kurser eller inom ramen för program som Språkvetarprogammet och Masterprogram i ryska språket i internationella relationer. Institutionen deltar även i Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen omfattar språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Dokumenterad erfarenhet av undervisning vid universitet och högskolor är ett krav, liksom förmåga att undervisa på svenska, ryska och engelska.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kompetens.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god kommunikations- och samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid en bred kompetens inom ämnesområdet rysk språkvetenskap, inklusive historisk språkvetenskap, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning av ryska vid universitet och högskolor, samt förmåga och erfarenhet av undervisning i språkfärdighet och språkvetenskap.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas betydelse. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid urval bland behöriga sökande kommer främst praktisk erfarenhet av undervisning och handledning inom ryska på grund- och avancerad nivå att bedömas. Stor vikt kommer att läggas på undervisningserfarenhet inom språkvetenskap eller språkfärdighet i ämnet ryska. Därutöver kommer även pedagogisk skicklighet att beaktas. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att värderas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska. Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

  • CV
  • Personligt brev
  • Kortfattad redovisning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter

Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.

För ytterligare information läs vidare: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsform: Vikariat, 6 månader.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Maria Thomasfolk tel 018-471 14 36, epost maria.thomasfolk@moderna.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 2024-06-13.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1971
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-13

Tillbaka till lediga jobb